De Europese databank van Plaatselijke Groepen

(De Europese databank van Plaatselijke Groepen is momenteel beschikbaar in: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Welkom bij de Europese databank voor plaatselijke groepen (PG’s), waar u nuttige informatie kunt vinden over de PG’s zelf, waaronder contactgegevens, beschrijving het gebied, ontwikkelingsstrategie en samenwerking.

De informatie over de PG’s wordt weergegeven op een fiche. U hebt toegang tot de fiches via de zoekfunctie, waarbij u kunt gebruik maken van de voorziene selectiecriteria, of via de pagina Gegevens lidstaten, waar u een bepaalde PG kunt selecteren op basis van de ligging op de kaart van de Europese Unie. Ten slotte zijn de fiches ook toegankelijk vanuit de PG-adressenlijst.

De informatie in de databank werd verzameld door het Contact Point tijdens de eerste helft van 2005. Vervolgens werkten de PG’s zelf mee aan het controle- en aanvullingsproces en ten slotte hielpen de respectieve nationale autoriteiten en/of nationale netwerkeenheden bij de uiteindelijke validatie. Waar nodig wordt op de fiches de vermelding ‘Nog niet gevalideerd door de nationale autoriteiten’ weergegeven. In alle andere gevallen kan de informatie als officieel gevalideerd worden beschouwd door de bevoegde autoriteit en/of de nationale netwerkeenheid.

Het is de bedoeling om volgens hetzelfde stramien informatie toe te voegen over de plaatselijke groepen in de nieuwe lidstaten zodra deze informatie beschikbaar is.

De informatie over de PG’s wordt weergegeven in de oorspronkelijke taal. Het is echter de bedoeling om de door de nationale autoriteiten officieel gevalideerde informatie aan te vullen met een Engelse samenvatting van de beschrijving van het gebied van de PG’s (fysieke en socio-economische kenmerken) en van de ontwikkelingsstrategie.