Eiropas datubāze par vietējām rīcības grupām

(Eiropas datubāze par vietējām rīcības grupām pašreiz ir pieejama: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Laipni lūdzam Eiropas datubāzē par vietējām rīcības grupām (VRG), kas satur vērtīgu informāciju par pašām VRG, tai skaitā: kontaktinformāciju; to teritorijas aprakstus; attīstības stratēģiju un sadarbību.

Informācija par katru VRG ir izvietota datu tabulā. Jūs varat piekļūt šīm datu tabulām ar meklētāja sistēmas palīdzību vai izmantojot pieejamos atlases kritērijus, vai arī no dalībvalstu failu lapas, kur pēc ģeogrāfiskā izvietojuma uz Eiropas Savienības kartes var atlasīt atsevišķas VRG. Visbeidzot, jūs varēsiet piekļūt datu tabulām arī no Kas ir kas VRG adrešu saraksta.

Datubāzē ievadīto informāciju ir savākuši kontaktpunkts 2005. gada pirmajā ceturksnī. Tad pašas Leader+ VRG piedalījās tās rediģēšanas un papildināšanas procesā, un - visbeidzot - atbilstošās nacionālās pārvaldes un/vai nacionālās tīkla vienības palīdzēja tās apstiprināšanā. Atbilstošos gadījumos datu tabulā ir pievienota norāde «Nacionālās varas iestādes vēl nav apstiprinājušas». Ja šādas norādes nav, var uzskatīt, ka atbilstošā pārvaldes organizācija un/vai nacionālā tīkla vienība ir apstiprinājusi šo informāciju.

Tāpat tiek plānots pievienot informāciju par vietējām rīcības grupām jaunajās dalībvalstīs, kad šī informācija kļūst pieejama un kur tas ir iespējams.

VRG informācija tiek parādīta sākotnējā valodā. Tomēr nacionālo pārvalžu apstiprinātajā informācijā ir paredzēts iekļaut arī kopsavilkumu angļu valodā par VRG aptverto teritoriju aprakstu (fiziskās un socio-ekonomiskās īpašības) un tās attīstības stratēģiju.