Kohalike tegevusgruppide üleeuroopaline andmebaas

(Üleeuroopaline kohalike tegevusgruppide (LAG) andmebaas on hetkel saadaval: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Tere tulemast kohalike tegevusgruppide üleeuroopalisse andmebaasi, mis pakub kasulikku infot LAG-ide kohta: kontaktandmed, nendega hõlmatavate alade kirjeldused, arengustrateegiad ja koostöö.

Informatsioon iga LAG-i kohta on esitatud infolehel. Juurdepääs nende infolehtede juurde on võimalik kas otsingumootori kaudu, kasutades pakutud valikukriteeriume, või liikmesriikide andmete leheküljelt, kus võite valida mingi LAG-i Euroopa Liidu kaardilt selle geograafilise asukoha järgi. Ja lõpuks on teil võimalus pääseda infolehtedele LAG-ide „Kes on kes” aadresside nimekirja kaudu.

Andmebaasis olev info on kogutud kontaktpunkti poolt 2005. a. esimese kvartali jooksul. Leader+ LAG-id ise osalesid seejärel andmete kontrollimise ja täiendamise protsessis ning lõpuks aitasid vastavad siseriiklikud institutsioonid ja/või siseriikliku võrgustiku üksused neid lõplikult viimistleda. Vajaduse korral on lisatud märkus „Ei ole veel siseriiklike institutsioonide poolt kinnitatud”. Muul juhul on informatsioon ametlikult kinnitatud vastava juhtorgani ja/või rahvusliku võrgustiku üksuse poolt.

Plaanis on ka lisada infot liikmesriikide kohalike tegevusgruppide kohta, niipea kui need on saadaval, ning võimaluse korral samal viisil.

Informatsioon LAG-ide kohta on esitatud algkeeles. Lisaks sellele on kavas lisada ingliskeelne kokkuvõte LAG-iga hõlmatud piirkonna kirjeldusest (füüsiline ja sotsiaalmajanduslik iseloomustus) ja vastava siseriikliku institutsiooni poolt kinnitatud arengustrateegia.