Η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων των Ομάδων Τοπικής Δράσης

(Η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων των Ομάδων Τοπικής Δράσης διατίθεται επί του παρόντος στα: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Καλώς ορίσατε στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), η οποία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις ίδιες τις ΟΤΔ, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας, περιγραφής της περιοχής τους, στρατηγικής ανάπτυξης και συνεργασίας.

Οι πληροφορίες για κάθε ΟΤΔ εμφανίζονται σε ένα δελτίο στοιχείων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ’ αυτά τα δελτία στοιχείων είτε από τη μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα κριτήρια επιλογής που παρέχονται, είτε από τη σελίδα Φάκελοι κρατών μελών, όπου μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ΟΤΔ από τη γεωγραφική θέση της στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στα δελτία στοιχείων από τον κατάλογο διευθύνσεων ΟΤΔ στο Who's Who.

Οι πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες στη βάση δεδομένων συλλέχθηκαν από το Contact Point κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005. Οι ίδιες οι ΟΤΔ Leader+ πήραν στη συνέχεια μέρος στη διαδικασία αναθεώρησης και ολοκλήρωσης, και τελικά, οι αντίστοιχες Εθνικές Αρχές ή/και οι Μονάδες Εθνικού Δικτύου βοήθησαν στην τελική έγκριση. Όπου θεωρήθηκε κατάλληλο, η ένδειξη «Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τις Εθνικές Αρχές» εμφανίζεται στο δελτίο στοιχείων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι πληροφορίες μπορούν να θεωρούνται επίσημα εγκεκριμένες από τη σχετική Διαχειριστική Αρχή ή/και τη Μονάδα Εθνικού Δικτύου.

Σχεδιάζεται επίσης η προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης στα νέα κράτη μέλη όταν και όποτε γίνουν διαθέσιμες, και όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Οι πληροφορίες για τις ΟΤΔ εμφανίζονται στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Ωστόσο, σχεδιάζεται να συμπεριληφθεί στις πληροφορίες που εγκρίνουν οι Εθνικές Αρχές και μια σύνοψη της περιγραφής της περιοχής που καλύπτουν οι ΟΤΔ (φυσικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά) στα Αγγλικά.