Den europæiske database over lokale aktionsgrupper

(Den Europæiske Database over Lokale Aktionsgrupper foreligger i øjeblikket på: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Velkommen til den europæiske database over lokale aktionsgrupper (LAG’er), der giver nyttige oplysninger om selve LAG’erne, herunder: adresseoplysninger, beskrivelse af deres område, udviklingsstrategi og samarbejde.

Oplysningerne om hver enkel LAG vises i et dataark. Der er adgang til disse dataark enten fra søgemaskinen ved at bruge de viste udvælgelseskriterie, eller fra siden Landefiler, hvor du kan vælge en bestemt LAG ud fra dens geografiske placering på kortet over EU. Endelig kan du også få adgang til dataarkene fra LAG-adresselisten på siden Hvem er hvem.

Oplysningerne i databasen er blevet indsamlet af Contact Point i løbet af første kvartal af 2005. Leader+-LAG’er deltog selv i processen med revision og færdiggørelse, og endelig hjalp de pågældende nationale myndigheder og/eller nationale netværkscentre med den afsluttende godkendelse. Hvor det er hensigtsmæssigt, vises referencen ‘Endnu ikke godkendt af de nationale myndigheder’ i dataarket. Ellers må oplysningerne anses for at være formelt godkendt af den relevante forvaltningsmyndighed og/eller den nationale netværksenhed.

Det er endvidere planen at tilføje oplysninger om lokale aktionsgrupper i de nye medlemslande, efterhånden som disse bliver tilgængelige, og hvor det er muligt efter samme principper.

Oplysningerne om LAG'erne vises på originalsproget. Alligevel er det planen at inkludere et referat på engelsk af beskrivelsen af det område, der dækkes af LAG’erne (fysiske og socioøkonomiske kendetegn) og dettes udviklingsstrategi i de oplysninger, der skal vurderes af de nationale myndigheder.