Evropská databáze Místních akčních skupin

(Evropská databáze Místních akčních skupin je v současné době k dispozici v jazyce: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Vítejte v Evropské databázi Místních akčních skupin (MAS), která poskytuje užitečné informace o samotných MAS včetně kontaktních údajů, popisu jejich území, strategie rozvoje a spolupráce.

Informace o každé MAS jsou zobrazeny v profilech. Do těchto profilů se můžete dostat buď z vyhledávače za použití uvedených kritérií výběru, nebo ze stránky informace o členských státech, na níž si můžete zvolit danou MAS podle zeměpisné polohy na mapě Evropské unie. Do profilů se můžete dostat také ze seznamu adres MAS v sekci Kdo je kdo.

Informace zaznamenané v databázi nashromáždilo Kontaktní místo během prvního čtvrtletí roku 2005. Samotné Místní akční skupiny iniciativy Leader+ se poté zapojily do oprav a doplňování a nakonec se závěrečnou kontrolou platnosti pomohly příslušné národní orgány a/nebo Národní síťové jednotky. V případě potřeby se v profilu zobrazí odkaz „národní orgány dosud nepotvrdily platnost”. Jinak lze Informace považovat za úředně potvrzené příslušným řídícím orgánem a/nebo Národní síťovou jednotkou.

Kromě toho se plánuje doplnění informací o Místních akčních skupinách v nových členských státech, jakmile budou k dispozici, a to pokud možno ve stejnou dobu.

Informace o MAS se zobrazují v původním jazyce. Je však v plánu, že informace potvrzované národními orgány budou obsahovat také souhrnný popis území pokrytých příslušnými MAS (fyzikální zeměpisné a sociálně ekonomické charakteristiky) a jejich strategie rozvoje v angličtině.