Европейска база данни на Местните групи за действие

(Европейската база данни на Местните групи за действие в момента е налична на: en fr de it es nl el fi sv pt da)

Добре дошли в Европейската база данни на Местните групи за действие (МГД), която предоставя полезна информация за самите МГД, включително: информация за контакт, описание на териториалния обхват на МГД, стратегия за развитие и сътрудничество.

Информацията за всяка МГД е поместена в сведение. Можете да получите достъп до сведенията или от търсачката, като използвате предлаганите критерии за подбор, или от страницата с документи на държавите-членки, където можете да изберете някоя МГД по географското положение на картата на Европейския съюз. Накрая също имате възможност да получите достъп до сведенията от списъка с адреси на МГД в рубриката "Кой кой е".

Информацията, записана в базата данни, е събрана от Центъра за контакт през първото тримесечие на 2005 г. Самите МГД по инициативата Leader+ впоследствие вземат участие в процеса на преглед и допълване, а накрая съответните Национални органи и/или Звената в националната мрежа подпомагат окончателното потвърждаване. Когато има основание за това, в сведението се помества бележка "Все още непотвърдено от Националните органи". В противен случай информацията се счита за официално потвърдена от съответния Орган за управление и/или Звено в националната мрежа.

Планира се също добавянето на информация относно Местните групи за действие в новите държави-членки в момента на подаването, доколкото е възможно, по същия начин.

Информацията за МГД се представя на оригиналния език. Планира се обаче включването в информацията, потвърждавана от Националните органи, на резюме на английски език на описанието на територията, покривана от МГД (физически и социално-икономически характеристики), както и на стратегията за развитие.