Uvod

Medtem ko je Leader I označil začetek novega pristopa k politiki razvoja podeželja, ki temelji na ozemlju, je integrirana in udeležbena, je Leader II dal pristop Leader I v širšo uporabo s poudarkom na inovativnih vidikih projektov, pa Leader+ nadaljuje svojo vlogo kot laboratorij, katerega cilj je spodbuditi nastanek in testiranje novih pristopov k integriranemu in trajnostnemu razvoju, ki bo vplival na politiko razvoja podeželja v Skupnosti, jo dokončal in/ali okrepil.

Leader+ poleg tehnične pomoči zajema tri cilje:

 milijon evrovDelež (%)
Cilj 1: Podpora integriranim strategijam ozemeljskega razvoja pilotne narave po pristopu "od spodaj navzgor" 4.377,6 86,75
Cilj 2: Podpora sodelovanju med podeželskimi ozemlji 504,8 10,00
Cilj 3: Povezovanje 68,7 1,36
Tehnična pomoč 95,4 1,89

Cilj 1 se izvaja prek Lokalnih akcijskih skupin (LAS), izbranih v odprtem postopku, utemeljenem na merilih, ki so določena v programih. Ta vključujejo podeželsko naravo ozemlja, njegovo homogenost v fizičnem, ekonomskem in socialnem smislu, ter integrirane in inovativne razvojne načrte. Ekonomski in socialni partnerji ter združenja morajo sestavljati najmanj 50 % lokalnega partnerstva, upošteva pa se tudi ustreznost in učinkovitost tega partnerstva.

Ukrep 2: Podpiranje sodelovanja med podeželskimi območji
Ukrep 2 zadeva podeželska območja, ki so bila izbrana v okviru ukrepa 1 (integrirane strategije za razvoj podeželja) in se izvaja v pristojnosti usklajevalne lokalne akcijske skupine (LAS). Zlasti zagotavlja spodbujanje in podpiranje sodelovanja med podeželskimi območji, hkrati pa predvideva sodelovanje med regijami znotraj ene same države članice (medobmočno sodelovanje) in med najmanj dvema državama članicama (transnacionalno sodelovanje). Sodelovanje je možno tudi z državami, ki niso članice EU.

Ukrep 3: Povezovanje v omrežje
Vsaka država članica ima svojo Nacionalno omrežno enoto za: zbiranje, analizo in razširjanje informacij o dobri praksi na nacionalni ravni; organiziranje izmenjave izkušenj in znanja; in za zagotavljanje tehnične pomoči sodelovanju (glej zgoraj). Aktivna udeležba v omrežju je obvezna za lokalne akcijske skupine Leader+.

Prednostna področja, kot jih je opredelila Komisija, so:

Obvestilo Komisije državam članicam z dne 14. aprila 2000 o smernicah za pobudo Skupnosti za razvoj podeželja (Leader+) 2000/C 139/05

[PDF da de el en es fr it nl pt fi sv]