Introducere

În timp ce Leader I a marcat începutul unei noi abordări în ceea ce priveşte politica de dezvoltare rurală, care este bazată pe zonalitate, integrată şi participativă, şi Leader II a urmat abordarea Leader I dar la o scară mai largă, cu accentul pus pe aspectele inovative ale proiectelor, Leader+ îşi continuă rolul de laborator care are drept scop încurajarea apariţia şi testarea de noi abordări ale dezvoltării integrate şi susţinute care vor influenţa. completa şi/sau întări politica de dezvoltare rurală în Comunitate.

Leader+ este structurat în jurul a trei acţiuni, pe lângă asistenţă tehnică:

milioane EURO Parte (%)
Acţiunea 1: Sprijin pentru strategiile integrate de dezvoltare teritorială care au rol de strategii-pilot şi care sunt bazate pe o abordare de jos în sus 4.377,6 86,75
Acţiunea 2: Sprijin pentru cooperarea între teritoriile rurale 504,8 10,00
Acţiunea 3: Relaţionarea 68,7 1,36
Asistenţa tehnică 95,4 1,89

Implementarea Acţiunii Unu se face prin intermediul Grupurilor de acţiune locală (GAL-uri) selectate printr-o procedură deschisă bazată pe criteriile stabilite în programe. Acestea includ natura rurală a zonelor, omogenitatea lor din punct de vedere fizic, economic şi social şi planuri de dezvoltare integrate şi inovative. Partenerii economici şi sociali şi asociaţiile trebuie să îşi asume cel puţin 50 % din parteneriatul local, iar relevanţa şi eficienţa acestui parteneriat sunt şi ele luate în calcul.

Acţiunea Doi: Sprijin pentru cooperarea între zonele rurale Acţiunea 2 se aplică zonelor rurale selectate în cadrul acţiunii 1 (strategii de dezvoltare rurală integrate) şi este implementată cu responsabilizarea unui GAL coordonator. Stipulează în mod expres încurajarea şi sprijinul pentru cooperarea între zonele rurale şi prevede cooperarea între regiunile din acelaşi stat membru (cooperare interteritorială) şi între cel puţin două state membre (cooperare transnaţională). Cooperarea este posibilă de asemenea şi cu statele non-UE.

Acţiunea Trei: Relaţionarea În fiecare stat membru există o Asociaţie de reţele naţionale pentru a: strânge, analiza şi disemina informaţiile de bună practică la nivel naţional; organiza schimbul de experienţă şi de know-how; şi a furniza asistenţă tehnică pentru cooperare (la fel ca mai sus). Participarea activă în cadrul asociaţiei este obligatorie pentru grupurile de acţiune locală Leader+.

Temele prioritare stabilite de Comisie sunt:

Comunicarea Comisiei către Statele membre din data de 14 aprilie 2000 stabilind principiile pentru Iniţiativa Comunitară pentru dezvoltare rurală (Leader+) 2000/C 139/05

[PDF da de el en es fr it nl pt fi sv]