Bevezetés

Míg a Leader I program a Vidékfejlesztési politika új megközelítésének kezdetét jelentette - vagyis a területi alapú, integrált és részvételre építő -, a Leader II program még jobban kiterjesztette a korábbi megközelítés felhasználását, a projektek innovatív vonatkozását előtérbe helyezve. A Leader+ program folytatja ezt a laboratóriumként betöltött szerepét, amely az integrált és fenntartható fejlődésre vonatkozó olyan új megközelítések kialakítását és tesztelését támogatja, amelyek befolyásolják, kiegészítik és megerősítik az Unió Vidékfejlesztési politikáját.

A Leader+ három akcióprogramra és egy technikai segítségnyújtási szolgáltatásra épül:

  millió EUR Rész(%)
1. Akcióprogram: Az integrált, alulról felfelé építkező kísérleti területfejlesztési stratégiák támogatása 4.377,6 86,75
2. Akcióprogram: A vidéki területek közötti együttműködés támogatása 504,8 10,00
3. Akcióprogram: Hálózatépítés 68,7 1,36
Technikai segítségnyújtás 95,4 1,89

Az 1. akcióprogram megvalósítását a programokban lefektetett szempontok szerint megtartott nyílt eljárás keretében kiválasztott Helyi akciócsoportok (HACs) végzik. A szempontok közé tartoznak a területek vidéki jellege, a területek fizikai, gazdasági és társadalmi szintű homogenitása, valamint a fejlesztési tervek integrált és innovatív jellege. A gazdasági és szociális partnereknek és szervezeteknek a helyi partneri közösség legalább 50%-át kell alkotniuk, és szintén számításba kerül, hogy a partneri közösség mennyire releváns és hatékony.

Második cselekvési program: A vidéki területek közötti együttműködés támogatása
A 2. cselekvési program az 1. cselekvési program (Integrált vidékfejlesztési stratégiák) keretében kiválasztott vidéki terültekre irányul, és egy-egy koordináló HACs irányításával kerül megvalósításra. Kifejezett célja a vidéki területek közötti együttműködés ösztönzése és támogatása, illetve az együttműködés biztosítása az egyes tagállamok különböző régiói (területközi együttműködés) és legalább két tagállam (transznacionális együttműködés) között. Együttműködésre az EU-n kívüli országokkal is lehetőség van.

Harmadik cselekvési program: Hálózatépítés
Minden tagállamban működik egy Nemzeti Hálózati Egység, melynek feladata: a helyes gyakorlattal kapcsolatos információ nemzeti szinten történő összegyűjtése, elemzése és terjesztése; a tapasztalatok és a know-how cseréjének megszervezése; és az együttműködéshez szükséges (fentiek szerinti) technikai segítségnyújtás biztosítása. A hálózatban való aktív részvétel valamennyi Leader+ helyi akciócsoportra nézve kötelező.

A Bizottság által megállapított elsőbbségi témák az alábbiak:

Bizottsági közlemény.
A Bizottság 2000. április 14-i 2000/C 139/05 közleménye a tagállamok részére a vidékfejlesztésről szóló közösségi kezdeményezésre (Leader+) vonatkozó iránymutatások meghatározásáról

[PDF da de el en es fr it nl pt fi sv]