Leader+ interaktiv

Välkommen till Leader+ interaktiv! Här hittar du olika informationsverktyg som hjälper dig om du har mer detaljerade förfrågningar om kontaktpersoner och projektinformation.

Inledning

Leader+ är ett av fyra initiativ som finansieras via EU:s strukturfonder. Syftet är att stödja landsbygdsbefolkningen i ansträngningarna att identifiera den egna bygdens potential på lång sikt.

Genom initiativet uppmuntras integrerade, högkvalitativa och originella strategier för en hållbar utveckling, och man fokuserar mycket starkt på partnerskap och nätverk för erfarenhetsutbyte.

De totala anslagen för perioden 2000–2006 uppgår till 5 046,5 miljoner euro, av vilka utvecklingssektionen vid EUGFJ bidrar med 2 105,1 miljoner euro. Återstoden finansieras genom offentliga och privata bidrag.

Mer

Observera att Leder+ kontaktpunkts verksamhet nu har upphört. Emellertid förblir webbsida Leader+ öppen men kommer inte att uppdateras. Detta gäller även interaktiva databaser. Vissa publikationer kommer att läggas till allt eftersom de blir tillgängliga.

 

Rural Development 2007-2013Leader+ Contact Point - Information

Site News

DVD box: Leader achievements: a diversity of territorial experience

Leader+ Observatory conference, 22-23 November 2007, Evora, Portugal

You can order one copy of this DVD box via the EU Bookshop website: http://bookshop.europa.eu. For several copies, please send an e-mail to: AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

dvdbox

  • DVD cover [PDF en ]
  • DVD inlay [PDF en ]

Leader+ Magazine

New editions and language versions of the Magazine will be added as soon as they become available.

Leader+ best practices

New editions and language versions of the "best practice publications" will be added as soon as they become available.

Seminar

Final conference: Leader achievements: A diversity of territorial experience

22 - 23 November 2007, Èvora, Portugal

The documentation from this conference includes: pictures of the event, the programme itself and those presentations given during the opening and closing plenary sessions as well as the various mini plenary sessions.

Flash News / Magazine

news 01
  • 15 - 04 - 2008: Flash news 78 [PDF enfrdeites]
  • 31 - 03 - 2008: Flash news 77 [PDF enfrdeites]
  • 17 - 03 - 2008: Flash news 76 [PDF enfrdeites]

Flash News archives

Magazine 11 • 2008

Magazine 11 is now available in 'pdf' format. This 11th issues as well as previous editions are available in the archive section, and can also be ordered via AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

Magazine 11 • 2008 [PDF en ]

 

Meddelande om språk på webbplatsen

Lägg märke till att denna hemsida, inklusive navigeringen på menyn, finns översatt till alla officiella EU-språk. Information som finns på andra ställen på denna webbplats är alltid på engelska och/eller ett av de andra nationella språken."