Interaktívny Leader+

Vitajte v interaktívnom portáli Leader+, kde Vám poskytneme množstvo informačných nástrojov, aby sme Vám pomohli s podrobnejšími žiadosťami o kontaktné a projektové informácie.

Úvod

Leader+ je jedna zo štyroch iniciatív, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov EÚ a má za úlohu pomôcť vidieckym činiteľom zvážiť dlhodobý potenciál ich miestneho regiónu.

Tým, že povzbudzuje implementáciu integrovaných, vysokokvalitných a originálnych stratégií pre trvalo udržateľný rozvoj, sa silne zameriava na partnerstvo a sieť výmeny skúseností.

V rokoch 2000-2006 bude celkovo vynaložených 5 046,5 miliónov EUR, z ktorých 2 105,1 miliónov financuje Orientačná sekcia EAGGF (Európsky poľnohospodársky orientačný a záručný fond) a zvyšok tvoria verejné a súkromné príspevky.

Viac

Oznamujeme, že Leader+ Contact Point (Vedúci + Kontaktné miesto) teraz pozastavili činnosť. Avšak webová stránka Leader+ zostane otvorená, aj keď nebude aktualizovaná. Zahŕňa interaktívne databázy. Určité publikácie budú pridané, keď budú dostupné.

 

Rural Development 2007-2013Kontaktný bod Leader+ - Informácie

Site News

DVD box: Leader achievements: a diversity of territorial experience

Leader+ Observatory conference, 22-23 November 2007, Evora, Portugal

You can order one copy of this DVD box via the EU Bookshop website: http://bookshop.europa.eu. For several copies, please send an e-mail to: AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

dvdbox

  • DVD cover [PDF en ]
  • DVD inlay [PDF en ]

Leader+ Magazine

New editions and language versions of the Magazine will be added as soon as they become available.

Leader+ best practices

New editions and language versions of the "best practice publications" will be added as soon as they become available.

Seminar

Final conference: Leader achievements: A diversity of territorial experience

22 - 23 November 2007, Èvora, Portugal

The documentation from this conference includes: pictures of the event, the programme itself and those presentations given during the opening and closing plenary sessions as well as the various mini plenary sessions.

Flash News / Magazine

news 01
  • 15 - 04 - 2008: Flash news 78 [PDF enfrdeites]
  • 31 - 03 - 2008: Flash news 77 [PDF enfrdeites]
  • 17 - 03 - 2008: Flash news 76 [PDF enfrdeites]

Flash News archives

Magazine 11 • 2008

Magazine 11 is now available in 'pdf' format. This 11th issue as well as previous editions are available in the archive section, and can also be ordered via AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

Magazine 11 • 2008 [PDF]

 

Poznámka o jazyku stránky

Všimnite si, že táto úvodná stránka vrátane ponukovej navigácie, je preložená do všetkých úradných jazykov Európskej únie. Implicitne informácie dostupné kdekoľvek na tejto stránke sú poskytnuté v angličtine a/alebo jednom z ostatných národných jazykov.