Strona interaktywna Leader+

Witamy na stronie interaktywnej Leader+, gdzie dostępne są różne narzędzia informacyjne, za pomocą których można szczegółowo wyszukiwać informacje o kontaktach i projektach.

Wstęp

Leader+, jedna z czterech inicjatyw finansowanych z funduszy strukturalnych UE, została opracowana z myślą o ułatwieniu działaczom lokalnym z obszarów wiejskich rozpoznania długoterminowego potencjału ich regionów.

Leader+ wspiera realizację zintegrowanych, dopracowanych i oryginalnych strategii zrównoważonego rozwoju, kładąc przy tym szczególny nacisk na współpracę partnerską i sieci wymiany doświadczeń.

Przewiduje się wydatkowanie na ten cel łącznej kwoty 5 046,5 mln € w latach 2000 – 2006, w tym 2 105,1 mln € ze środków sekcji Orientacji EFOGR, a pozostała kwota zostanie sfinansowana ze źródeł publicznych i prywatnych.

więcej

Proszę pamiętać, że punkt kontaktowy Leader+  zakończył swoją działalność. Strona internetowa Leader+ pozostaje jednak aktywna, choć nie będzie już uaktualniana. Dotyczy to również interaktywnych baz danych. Pewne publikacje zostaną dodane w chwili, gdy zostaną udostępnione.

 

Rural Development 2007-2013Punkt Kontaktowy Leader+ Informacje

Site News

DVD box: Leader achievements: a diversity of territorial experience

Leader+ Observatory conference, 22-23 November 2007, Evora, Portugal

You can order one copy of this DVD box via the EU Bookshop website: http://bookshop.europa.eu. For several copies, please send an e-mail to: AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

dvdbox

  • DVD cover [PDF en ]
  • DVD inlay [PDF en ]

Leader+ Magazine

New editions and language versions of the Magazine will be added as soon as they become available.

Leader+ best practices

New editions and language versions of the "best practice publications" will be added as soon as they become available.

Seminar

Final conference: Leader achievements: A diversity of territorial experience

22 - 23 November 2007, Èvora, Portugal

The documentation from this conference includes: pictures of the event, the programme itself and those presentations given during the opening and closing plenary sessions as well as the various mini plenary sessions.

Flash News / Magazine

news 01
  • 15 - 04 - 2008: Flash news 78 [PDF enfrdeites]
  • 31 - 03 - 2008: Flash news 77 [PDF enfrdeites]
  • 17 - 03 - 2008: Flash news 76 [PDF enfrdeites]

Flash News archives

Magazine 11 • 2008

Magazine 11 is now available in English in 'pdf' format. This 11th issue as well as previous editions are available in the archive section, and can also be ordered via AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

Magazine 11 • 2008 [PDF]

 

Uwagi dotyczące wersji językowej strony

Proszę zwrócić uwagę, iż strona startowa, włącznie z menu nawigacyjnym, jest przetłumaczona na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej. Domyślnie, informacje dostępne gdzie indziej w obrębie danej strony są podane w języku angielskim i/lub w jednym z pozostałych języków narodowych