Interaktivní Leader+

Vítejte v nabídce Interaktivní Leader+, v níž vám dáváme k dispozici celou řadu informačních nástrojů, které vám pomohou s podrobnějšími žádostmi o kontakty a informace o projektech.

Úvod

Leader+ je jednou ze čtyř iniciativ financovaných ze strukturálních fondů EU. Je koncipovaný tak, aby napomáhal místním subjektům při posuzování dlouhodobého potenciálu jejich regionu.

Vzhledem k tomu, že podporuje zavádění integrovaných, vysoce kvalitních a původních strategií udržitelného rozvoje, zaměřuje se především na partnerství a sítě pro výměnu zkušeností.

Na období let 2000-2006 bylo vyčleněno celkem 5 046,5 miliónu €, z čehož 2 105,1 miliónu € financuje orientační sekce EZOZF a zbytek pochází z veřejných a soukromých příspěvků.

Více

Upozorňujeme vás, že společnost Leader+ Contact Point nyní ukončila činnost. Webové stránky Leader+ však zůstávají v provozu, i když se neaktualizují. Týká se to i interaktivních databází. Některé publikace budou přidány, jakmile budou k dispozici.

 

Rural Development 2007-2013Kontaktního místa Leader+ - Informace

Site News

DVD box: Leader achievements: a diversity of territorial experience

Leader+ Observatory conference, 22-23 November 2007, Evora, Portugal

You can order one copy of this DVD box via the EU Bookshop website: http://bookshop.europa.eu. For several copies, please send an e-mail to: AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

dvdbox

  • DVD cover [PDF en ]
  • DVD inlay [PDF en ]

Leader+ Magazine

New editions and language versions of the Magazine will be added as soon as they become available.

Leader+ best practices

New editions and language versions of the "best practice publications" will be added as soon as they become available.

Seminar

Final conference: Leader achievements: A diversity of territorial experience

22 - 23 November 2007, Èvora, Portugal

The documentation from this conference includes: pictures of the event, the programme itself and those presentations given during the opening and closing plenary sessions as well as the various mini plenary sessions.

Flash News / Magazine

news 01
  • 15 - 04 - 2008: Flash news 78 [PDF enfrdeites]
  • 31 - 03 - 2008: Flash news 77 [PDF enfrdeites]
  • 17 - 03 - 2008: Flash news 76 [PDF enfrdeites]

Flash News archives

Magazine 11 • 2008

Magazine 11 is now available in 'pdf' format. This 11th issue as well as previous editions are available in the archive section, and can also be ordered via AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

Magazine 11 • 2008 [PDF]

 

Poznámka o jazyku stránek

Chtěli bychom Vás upozornit na to, že tato domovská stránka s navigačním menu je přeložena do všech oficiálních jazyků Evropské unie. Informace poskytované v jiných částech těchto stránek jsou standardně uvedené v angličtině a/nebo v jiném národním jazyce