Интерактивна информация за Leader+

Добре дошли в раздел "Интерактивна информация за Leader+ ", където на ваше разположение сме предоставили разнообразни информационни инструменти, които да ви помогнат, когато отправяте по-подробни искания за контакти и информация по проекти.

Въведение

Leader+ е една от четирите инициативи, финансирани от структурните фондове на ЕС, и е създадена в помощ на лицата, осъществяващи дейности в селските райони, за да обмислят какъв е дългосрочният потенциал на съответния регион.

Инициативата в значителна степен е насочена към партньорство и мрежи за обмен на опит, като насърчава прилагането на интегрирани, висококачествени и оригинални стратегии за устойчиво развитие.

През периода 2000 – 2006 г. ще бъдат разходвани общо 5 046,5 милиона евро, от които 2 105,1 милиона евро се финансират от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция "Ориентиране", а останалата част – от публични и частни средства.

Повече информация

Моля, обърнете внимание, че Центърът за контакт на Leader+ е прекратил дейността си. Независимо от това уебсайтът на Leader+ остава отворен, но няма да се актуализира. Включително и интерактивните бази данни. Отделни публикации ще бъдат добавяни, когато се предложат.

 

Rural Development 2007-2013



Център за контакт на Leader+ - Информация

Site News

DVD box: Leader achievements: a diversity of territorial experience

Leader+ Observatory conference, 22-23 November 2007, Evora, Portugal

You can order one copy of this DVD box via the EU Bookshop website: http://bookshop.europa.eu. For several copies, please send an e-mail to: AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

dvdbox

  • DVD cover [PDF en ]
  • DVD inlay [PDF en ]

Leader+ Magazine

New editions and language versions of the Magazine will be added as soon as they become available.

Leader+ best practices

New editions and language versions of the "best practice publications" will be added as soon as they become available.

Seminar

Final conference: Leader achievements: A diversity of territorial experience

22 - 23 November 2007, Èvora, Portugal

The documentation from this conference includes: pictures of the event, the programme itself and those presentations given during the opening and closing plenary sessions as well as the various mini plenary sessions.

Flash News / Magazine

news 01
  • 15 - 04 - 2008: Flash news 78 [PDF enfrdeites]
  • 31 - 03 - 2008: Flash news 77 [PDF enfrdeites]
  • 17 - 03 - 2008: Flash news 76 [PDF enfrdeites]

Flash News archives

Magazine 11 • 2008

Magazine 11 is now available in 'pdf' format. This 11th issue as well as previous editions are available in the archive section, and can also be ordered via AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

Magazine 11 • 2008 [PDF]

 

Информация за езика на сайта

Моля обърнете внимание, че настоящата начална страница, включително връзките в менюто за навигация, е преведена на всички официални езици на Европейския съюз. По подразбиране информацията, която се намира на други места в този сайт, се предлага на английски и/или на един от другите национални езици.