Evropska podatkovna baza dobrih praks programa Leader+

(Podatkovna baza je trenutno na voljo na: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Dobrodošli v Evropski podatkovni bazi dobri praks programa Leader+, splošnem orodju za razširjanje izbranih primerov izvajanja pobude Leader+ v Evropski uniji. Orodje je omejeno na 15 držav članic iz obdobja pred širitvijo.

Primeri dobrih praks so dejavnosti, ki jih podpirajo lokalne akcijske skupine Leader+.

Ena izmed nalog observatorija Leader+ je zbiranje primerov dobrih praks na evropski ravni. Njegov namen je predstaviti dosežke programa Leader+ v podeželskih območjih širši javnosti, hkrati pa je usmerjen tudi v vse, ki so dejavni na področju razvoja podeželja in ki jih zanima, kako se pobuda Leader+ izvaja.

Observatorij Leader+ je najprej izbral skupino strokovnjakov in določilo strategijo in postopek izvajanja v delovni skupini nacionalnih predstavnikov mreže. S podporo strokovnjakov so Nacionalne mrežne enote Leader+ in organi upravljanja zbirali in izbrali primere dobre prakse na nacionalni ravni. Strokovnjaki so nato izbrane primere preoblikovali v skupni evropski model.

"Dobra praksa" v tukajšnjem pomenu lahko zajema poleg samostojnih projektov tudi druge vrste "pilotnih dejavnosti", kot je posebno strateško žarišče niza projektov, razumljenih kot celota. Zaradi tega ta podatkovna baza vsebuje tudi primere na "ravni LAS".

Načela prepoznavanja dobrih praks so bila tesno povezana s sedmimi značilnostmi pobude Leader+, ki veljajo za vse programe Leader+ v Evropi: področni pristop, pristop od spodaj navzgor, partnerstvo in struktura Lokalnih akcijskih skupin, inovacija, celostni pristop, povezovanje v mreže in sodelovanje med območji ter financiranje in upravljanje na lokalni ravni. K tem sta bili dodani dve "novi" evropski načeli: prenosljivost in trajnost. V njunem primeru naj bi po mnenju observatorija šlo za pomembni lastnosti dobrih praks Leader+.

Da bi dosegli "pošten rezultat", je bil sprejet poseben pristop, ki bo poleg vsebinskih načel, povezanih s pristopom Leader, upošteval tudi tematsko raznolikost, tip projekta in geografsko ravnovesje. Observatorij Leader+ je zato za vsako državo članico določil skupno število od dveh do petih primerov, ki bodo vsebovali vsaj nekaj dejavnosti/projektov sodelovanja in ki bodo razdeljeni na štiri teme Leader+.

Pričujoča podatkova baza predstavlja neprekinjeno naraščajoč vir informacij. Po istem postopku bodo kmalu dodani novi primeri dobrih praks, ki prav tako prispevajo k raznolikosti pobude Leader+.

Vsak podatkovni list vsebuje tri rubrike. Rubrika "Osnovne informacije" nudi nekaj uporabnih dejstev in številk v zvezi s samo pobudo ali vključenimi lokalnimi akcijskimi skupinami, kot so zagotovljena proračunska sredstva, trajanje ali kontaktni podatki. Rubrika "Opis" vsebuje kratko zgodovino pilotne dejavnosti, kot tudi druge informacije, vključno z glavnimi dejavnostmi in rezultati ter nastalimi problemi. V zadnji rubriki "Zakaj" so opisani razlogi, zakaj je bila določena pilotna dejavnost ocenjena kot dobra v smislu, na primer, prenosljivosti, trajnosti, pristopa od spodaj navzgor ali inovacije. Informacije so na voljo v angleškem jeziku in so prikazane v formatu 'datasheet'. Vse podatkovne liste je mogoče prikazati in naložiti tudi v formatu 'portable document format' (PDF). Do podatkovnih listov lahko pridete prek brskalnika z uporabo danih kriterijev izbire.

Novi primeri dobrih praks se bodo dodajali takoj, ko bodo na voljo. V načrtu je tudi povezava tega orodja s podatkovno bazo lokalne akcijske skupine.

Nekateri izmed teh primerov dobrih praks so bili izbrani tudi za vključitev v publikacijo Observatorija Leader+.