Baza de date europeană de bune practici ale Leader+

(Baza de date este disponibilă la momentul actual în: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Bine aţi venit la baza de date europeană de bune practici a Leader+, instrumentul comun pentru diseminarea exemplelor selectate privind implementarea iniţiativei Leader+ în cadrul Uniunii Europene. Acest instrument este destinat doar utilizării de către cele 15 state membre pre-extindere.

Exemplele de bună practică sunt activităţi sprijinite de către grupurile de acţiune locală Leader+.

Strângerea de exemple de bună practică la nivel european este una dintre sarcinile de lucru ale Leader+ Observatory. Are drept scop informarea publicului larg despre realizările Leader+ în zonele rurale, dar este îndreptat şi către toţi agenţii dezvoltării rurale care sunt interesaţi să afle cum este implementat Leader+.

În primul rând, Observatorul Leader+ a selectat o echipă de experţi şi a propus o strategie şi proceduri într-un grup de lucru format din reprezentanţi ai reţelei naţionale. Cu ajutorul experţilor, exemplele de bună practică au fost strânse şi selectate la nivel naţional atât de către asociaţiile de reţele naţionale Leader+, cât şi de autorităţile de gestiune. Odată ce exemplele au fost selectate, experţii le-au transformat într-un model european comun.

„Buna practică”, în sensul utilizat aici, poate include nu numai proiecte singulare, ci şi alte tipuri de „acţiuni pilot”, mai exact un punct de concentrare strategic şi special sau o serie de proiecte considerate un tot unitar. Prin urmare, această bază de date conţine şi exemple la „nivel GAL”.

Criteriile pentru identificarea bunei practici au fost legate strâns de cele şapte caracteristici ale Leader+ care sunt valabile pentru toate programele Leader+ din Europa: abordare zonală; abordare de jos în sus; parteneriat şi structura grupului de acţiune locală; inovaţie; abordare integrată; relaţionare şi cooperare între zone; finanţare şi administrare locale. Suplimentar, au fost adăugate două „noi” criterii europene: Transferabilitatea şi susţinerea. Acestea au fost considerate de către Observator ca fiind caracteristici importante pentru buna practică Leader+.

Pentru a obţine un „rezultat corect”, a fost adoptată o abordare care să respecte diversitatea tematică, tipul proiectului şi echilibrul geografic, pe lângă criteriile legate de conţinut, relaţionate cu abordarea Leader. Prin urmare, pentru fiecare stat membru, Observatorul Leader+ a stabilit un număr total între două şi cinci exemple care să conţină cel puţin câteva acţiuni/proiecte de cooperare, care vor fi şi distribuite între cele patru teme Leader+.

Această bază de date este o sursă de informaţii în continuă creştere. Vor fi adăugate curând, urmând aceeaşi procedură, noi exemple de bună practică care să contribuie la diversitatea Leader+.

Fiecare foaie de calcul conţine trei secţiuni: „Informaţii de bază”, care oferă câteva detalii şi cifre utile atât despre acţiunea în sine, cât şi despre GAL-urile implicate, cum ar fi bugetul alocat, durata şi detaliile de contact. Secţiunea „Descriere” include un scurt istoric al acţiunii pilot, precum şi alte informaţii, incluzând activităţile principale şi rezultatele sau problemele întâlnite. În fine, o secţiune „De ce” detaliază motivele pentru care o anumită acţiune pilot a fost considerată una de succes în ceea ce priveşte, de exemplu, transferabilitatea, susţinerea, abordarea de jos în sus sau inovaţia.

Informaţiile sunt disponibile în limba engleză şi sunt afişate în formatul unei foi de calcul. Toate foile de calcul pot fi afişate şi descărcate de asemenea în format PDF. Puteţi accesa aceste foi de calcul din motorul de căutare utilizând criteriile de selecţie oferite.

Vor fi adăugate exemple noi de bună practică de îndată ce şi când devin disponibile. Se intenţionează de asemenea legarea acestui instrument la baza de date a grupurilor de acţiune locală.

Dintre aceste exemple de bună practică, au fost selectate câteva şi pentru a fi incluse într-o publicaţie a Observatorului Leader+.