Eiropas Leader+ labās prakses datu bāze

(Datu bāze šobrīd ir pieejama:da de el en es fi fr it nl pt sv)

Sveicināti Eiropas Leader+ labās prakses datu bāze, vienkāršā līdzeklī, kas ļauj Eiropas Savienības ietvaros izplatīt informāciju par izciliem Leader+ iniciatīvas paraugiem. Šis līdzeklis ir pieejams tikai 15 pirmspaplašināšanas dalībvalstīs.

Labās prakses paraugi ir pasākumi, ko atbalsta Leader+ vietējās rīcības grupas.

Labās prakses paraugu vākšana Eiropas līmenī ir viens no Leader+ novērošanas centra uzdevumiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir iepazīstināt plašu auditoriju ar Leader+ panākumiem lauku rajonos, bet tā ir domāta arī visiem lauku attīstības veicinātājiem, kas vēlas uzzināt par Leader+ iniciatīvas ieviešanu dzīvē.

Pirmkārt, Leader+ novērošanas centrs izraudzījās ekspertu komandu, izstrādāja stratēģiju un kārtību, kādā tiks veikts uzdevums nacionālā tīkla pārstāvju darba grupā. Ar ekspertu atbalstu gan Leader+ nacionālās tīkla vienības, gan vadošās amatpersonas savāca labās prakses piemērus, izvēloties no tiem labākos. Kad labākie piemēri bija izraudzīti, eksperti tos ievietoja kopīgā Eiropas veidnē.

Termins "laba prakse" šajā gadījumā tiek lietots, lai raksturotu ne tikai atsevišķus projektus, bet arī cita veida "palīgpasākumus", proti, īpašas stratēģiskas idejas vai projektu sērijas, kas tiek uzskatītas par vienu veselu. Tādējādi, šajā datu bāzē ir iekļauti arī "VRG līmeņa" paraugi.

Kritēriji labās prakses piemēru izvēlei bija cieši saistīti ar Leader+ septiņiem galvenajiem principiem, kas ir aktuāli visām Leader+ programmās Eiropā: reģionāla pieeja; princips "no apakšas uz augšu"; partnerattiecības un vietējās rīcības grupas struktūra; novatorisms; kompleksa pieeja; rajonu tīkls un sadarbība; vietējais finansējums un vadība. Papildus tika pievienoti divi "jauni" Eiropas kritēriji: pielietošanas elastība un ilgdarbība. Novērošanas centrs atzina šos kritērijus par svarīgiem Leader+ labās prakses koncepcijai.

Lai sasniegtu "taisnīgu rezultātu", tika izvēlēta pieeja, kas respektēja tematisko daudzveidību, projekta veidu un ģeogrāfisko līdzsvaru, kā arī uz saturu orientētu kritēriju izvēli, kas ir saistīta ar Leader pieeju. Tāpēc Leader+ novērošanas centrs noteica katrai dalībvalstij kopējo piemēru skaitu - no diviem līdz pieciem, kas ietvertu vismaz dažus sadarbības pasākumus/projektus, kā arī izplatīšanas iespējas četru Leader+ tēmu lokā.

Šī datu bāze ir informācijas avots, kurš nepārtraukti papildinās. Līdzīgā veidā drīz tiks pievienoti jauni labas prakses piemēri, kas arī ataino Leader+ daudzpusību.

Katrā datu kopā ir iekļautas trīs nodaļas: "Pamatinformācija", kas sniedz dažus noderīgus faktus un skaitļus gan par pašu projektu, gan par VRG dalību, proti, par piešķirto budžetu, izpildes temiņiem vai kontaktinformāciju. "Apraksta" nodaļā ir iekļauta īsa palīgpasākuma vēsture, kā arī cita informācija, ieskaitot tā galvenos notikumus, plānotos rezultātus vai problēmas, ar kādām nācies sastapties. Visbeidzot, nodaļā "Kāpēc" ir detalizēti raksturoti iemesli, kāpēc konkrētais palīgpasākums tiek uzskatīts par labu, vērtējot to no dažādiem viedokļiem, piemēram, pielietošanas elastība, ilgdarbība, princips "no apakšas uz augšu" vai novatorisms.

Informācija ir pieejama angļu valodā datu kopas formātā. Visas datu kopas var arī aplūkot un lejupielādēt portatīvā dokumenta formātā (PDF). Jūs varat piekļūt šīm datu kopām ar meklētājprogrammas palīdzību, izmantojot jums ieteiktos izvēles kritērijus.

Jauni labas prakses piemēri tiks pievienoti, tiklīdz tie būs pieejami. Tiek plānots arī savienot šo līdzekli ar vietējo rīcības grupu datu bāzi.

Daži no šiem labas prakses piemēriem ir izraudzīti publicēšanai Leader+ novērošanas centra izdevumā.