Euroopa Leader+ hea tava andmebaas

(Andmebaas asub praegu aadressil:da de el en es fi fr it nl pt sv)

Tere tulemast Euroopa Leader+ hea tava andmebaas, mis on ühine võimalus levitada valitud näiteid algatuse Leader+ rakendamisest Euroopa Liidus. Andmebaas piirdub 15 ühinemiseelse liikmesriigiga.

Hea tava näited hõlmavad Leader+ kohalike tegevusgruppide poolt toetatavaid tegevusi.

Üks Leader+ Vaatluskeskuse ülesandeid on koguda Euroopa tasandil hea tava näiteid. Eesmärk on näidata Leader+ saavutusi maapiirkondades laiemale avalikkusele, kuid see on mõeldud ka kõikidele maaelu arenguga tegelejatele, keda huvitab Leader+ rakendamine.

Leader+ Vaatluskeskus valis kõigepealt välja ekspertide meeskonna ja koostas siseriiklike võrgustike esindajatest koosneva töörühma abil tegevuse strateegia ja korra. Ekspertide abiga kogusid nii Leader+ siseriikliku võrgustiku üksused kui ka korraldusasutused riigi tasandil hea tava näiteid ja tegid neist valiku. Valitud näited esitati ekspertide poolt Euroopa ühtse malli kohaselt.

Siin kasutatud tähenduses võib “hea tava” hõlmata mitte ainult üksikprojekte, vaid ka muud liiki katsetegevusi, nimelt keskendumist spetsiaalsele strateegiale või tervikuks loetavale projektide seeriale. Seega sisaldab see andmebaas näiteid ka kohalike tegevusgruppide tasandilt.

Hea tava kindlaksmääramise kriteeriumid olid tihedalt seotud programmi Leader+ seitsme iseärasusega, mis iseloomustavad Euroopas kõiki Leader+ programme: piirkonnal põhinev lähenemisviis; alt üles lähenemisviis; partnerlus ja kohalike tegevusgruppide süsteem; innovatsioon; integreeritud lähenemisviis; võrgustike loomine ja piirkondadevaheline koostöö; ning kohalik rahastamine ja juhtimine. Peale selle lisati kaks “uut” Euroopa kriteeriumit: ülekantavus ja jätkusuutlikkus. Vaatluskeskus leidis, et need on Leader+ hea tava tähtsad iseärasused.

“Õige tulemuse” saavutamiseks valiti lähenemisviis, mille puhul võetakse arvesse lisaks Leader lähenemisviisi sisuga seotud kriteeriumidele ka teemade mitmekesisust, projekti liiki ja geograafilist tasakaalu. Seepärast kehtestas Leader+ Vaatluskeskus igale liikmesriigile nõude esitada kaks kuni viis näidet, mis sisaldaksid vähemalt mõningaid koostöömeetmeid/projekte ning esindaksid nelja erinevat Leader+ teemat.

See andmebaas on pidevalt kasvav teabeallikas. Sama korra kohaselt lisatakse peagi uusi hea tava näiteid, mis aitavad Leader+ programmi mitmekesistada.

Iga andmeleht koosneb kolmest lõigust: “Põhiandmed”, milles on kasulikke fakte ja arve tegevuse enda ja selles osalevate kohalike tegevusgruppide kohta, näiteks neile eraldatud eelarve, kestus või kontaktandmed. Lõik “Kirjeldus” annab lühiülevaate katsetegevusest ning sisaldab ka muid andmeid, sealhulgas selle põhilisi tegevusi ja tulemusi või tekkinud probleeme. Viimases lõigus “Miks” põhjendatakse, milles seisnevad konkreetse katsetegevuse head küljed näiteks ülekantavuse, jätkusuutlikkuse, alt üles lähenemisviisi või innovaatilisuse aspektist.

Teave on saadaval inglise keeles ja esitatud andmelehe vormingus. Kõiki andmelehti saab lugeda ja alla laadida ka PDF-failidena. Need andmelehed leiab otsingumootori kaudu, kasutades esitatud valikukriteeriume.

Uusi hea tava näiteid lisatakse niipea, kui need on kättesaadavad. Kavas on ühendada see andmebaas ka kohalike tegevusgruppide andmebaasiga.

Mõned neist hea tava näidetest on valitud ka Leader+ Vaatluskeskuse trükises avaldamiseks.