EU-databasen for Leader+ god praksis

(Databasen er tilgængelig på: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Velkommen til EU-databasen for Leader+ god praksis, et fælles værktøj, der videreformidler udvalgte eksempler vedrørende gennemførelse af Leader+ initiativet i Den Europæiske Union. Værktøjet gælder kun for de 15 "gamle" medlemsstater.

Eksemplerne på god praksis er aktiviteter, der støttes af Leader+ lokale aktionsgrupper.

En af opgaverne for Leader+ Observatoriet er at indsamle eksempler på god praksis på EU-niveau. Formålet er at fremvise Leader+ resultaterne i landdistrikterne for den brede offentlighed, men databasen henvender sig også til alle aktører i landdistrikterne, der ønsker at vide mere omkring, hvordan Leader+ gennemføres.

Indledningsvis udvalgte Leader+ Observatoriet et ekspertteam og fastlagde en strategi og en procedure for arbejdet i en arbejdsgruppe bestående af nationale netværksrepræsentanter. Med hjælp fra eksperterne blev der indsamlet eksempler på god praksis, der blev udvalgt på nationalt niveau af både Leader+ nationale netværkscentre og forvaltningsmyndigheder. Da eksemplerne var blevet valgt, tilpassede eksperterne dem til en fælles europæisk skabelon.

Ved "God praksis" i denne sammenhæng forstås ikke blot et enkelt projekt men også andre former for "pilotaktioner", dvs. med et særligt strategisk fokus eller en række projekter, der ses samlet. Derfor indeholder denne database også eksempler fra "LAG-niveau".

Kriterierne for at definere god praksis blev lagt tæt op ad de syv Leader+ karakteristika, der gælder for alle Leader+ programmer i Europa: områdebaseret tilgang, bottom-up tilgang, partnerskab og den lokale aktionsgruppe struktur, nyskabelse, integreret tilgang, netværkssamarbejde og samarbejde mellem områder og lokal finansiering og forvaltning. Derudover blev der tilføjet to "nye" EU-kriterier: Overførbarhed og bæredygtighed. Observatoriet vurderede, at det var vigtige kendetegn for Leader+ god praksis.

Med henblik på at opnå et "fair resultat" fandt man en tilgang, der tager højde for den tematiske mangfoldighed, projekttype og geografisk ligevægt ud over de indholdsrelaterede kriterier forbundet med Leader+ tilgangen. Leader+ Observatoriet udvalgte mellem to og fem eksempler for hver medlemsstat, der mindst indeholder nogle enkelte samarbejdsaktioner og -projekter og samtidig er fordelt på de fire Leader+ temaer.

Denne database er et kildeværktøj i konstant vækst. Der kommer snart nye eksempler på god praksis med udgangspunkt i den samme procedure, og databasen bidrager på den måde til mangfoldigheden i Leader+.

Hvert faktablad indeholder tre afsnit: "Grundlæggende oplysninger" med nyttige fakta og tal både om selve aktionen og de involverede LAG'er som f.eks. bevilget budget, varighed og kontaktoplysninger. Afsnittet "Beskrivelse" indeholder et resumé af pilotaktionen samt andre oplysninger, herunder aktionens primære aktiviteter og resultater eller opståede problemer. Endelig indeholder afsnittet "Hvorfor" oplysninger om, hvorfor en given pilotaktion vurderes som et godt eksempel mht. eksempelvis overførbarhed, bæredygtighed, bottom-up tilgang eller nyskabelse.

Oplysningerne foreligger på engelsk som faktablade. Alle faktablade kan også vises og downloades i PDF-format. Du finder faktabladene via søgemaskinen, hvor du kan søge på forskellige kriterier.

Nye eksempler på god praksis vil være at finde, så snart de foreligger. Der er også planer om at koble dette værktøj sammen med databasen over lokale aktionsgrupper.

Af disse eksempler på god praksis er enkelte blevet udvalgt til at indgå i en publikation fra Leader+ Observatoriet.