Pasākumi

Pasākumi ir nozīmīgi, lai varētu saņemt informāciju un jaunākās ziņas par notikumiem Leader+, un tie sniedz lielisku iespēju satikt jaunus cilvēkus un no viņiem saņemt informāciju tieši un bez starpniekiem. Starp pasākumiem, ko organizē Leader+ novērošanas centrs, ir konferences, semināri un kursi, kas pievērš Eiropas uzmanību Leader+ inciatīvai, un tie notiek Briselē vai tos organizē kāda no dalībvalstīm izvēlētā reģionā.

Arī nacionālā līmenī NTV organizē daudzus Leader+ pasākumus par dažādām tēmām, kā arī dažādus ārpus Leader+ pasākumus, kas kopā lietderīgi papildina Lauku Attīstības pasākumu kalendāru.

 

Seminārs

22 - 23 November, 2007: Leader achievements: A diversity of territorial experience - Èvora, Portugal

Documents of the seminar

24 - 26 April, 2007: The Legacy of Leader+ at local level: Building the future of rural areas - Corsica, France

Documents of the seminar

13 - 17 November, 2006: Leader in the New Member States - Rural development through Leader - Tihany, Lake Balaton / Hungary

Documents of the seminar

25 - 29 April, 2006: Making best use of natural and cultural resources - Schruns, Austria

Documents of the seminar

14 - 18 February, 2006: Adding value to local products - Innovation and access to wider markets - Grosseto, Italy

Documents of the seminar

27 - 28 June, 2005: European Cooperation Fair - Brussels, Belgium

Documents of the seminar

6 - 10 April, 2005: New know-how and new technologies in rural areas- Competitiveness and regional economic growth - Kauhajoki, Finland

Documents of the seminar

25 October, 2004: Quality of life in rural areas: experiences and co-operation - Brussels, Belgium

Documents of the seminar