Európska databáza schválených projektov ceznárodnej spolupráce

(databáza je momentálne dostupná v jazyku: en fr de it es nl el fi sv pt da)

Vitajte na stránke Európskej databázy ceznárodných projektov spolupráce. Táto databáza bude spoločným nástrojom slúžiacim na výmenu informácií o implementácii ceznárodnej spolupráce. Poskytuje užitočné informácie o projektoch schválených v rámci iniciatívy Leader+. Ku každému z projektov sa uvádzajú kontaktné údaje zúčastnených partnerov a opis spoločných cieľov spolupráce, spoločného akčného plánu, právnych aspektov, očakávaných výsledkov a úspechov ako aj finančné informácie.

Základné údaje o projektoch pôvodne zaznamenal kontaktný bod na základe informácií poskytnutých príslušnými riadiacimi orgánmi, na ktorých území projekt prebieha. Riadiace orgány potom s prípadnou pomocou jednotiek národnej siete alebo samotnými miestnymi akčnými skupinami vyplnili zvyšné polia.

Informácie ku každému projektu sa zobrazujú v liste s údajmi, ktorý sa otvorí kliknutím na tlačidlo „zobraziť projekt“. Plánuje sa, že opisné polia každého listu s údajmi budú dostupné v jazyku hlavného partnera ako aj angličtine. Tu uvedené informácie o MAS sú prepojené na Európsku databázu miestnych akčných skupín a preto, pokiaľ sa neuvádza inak, môžu byť považované za informácie oficiálne overené príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.