Europejska Baza Danych Zatwierdzonych Projektów Współpracy Międzynarodowej

(Baza danych jest obecnie dostępna tylko w wersji: en fr de it es nl el fi sv pt da)

Witamy w Europejskiej Bazie Danych Projektów Współpracy Międzynarodowej. Niniejsza baza danych będzie popularnym narzędziem do wymiany informacji o wdrażaniu współpracy międzynarodowej. Zawiera przydatne informacje o tych projektach, które zostały zatwierdzone w ramach inicjatywy Leader+. Dla każdego projektu podano dane kontaktowe uczestniczących partnerów oraz opis zawierający wspólne cele współpracy, plan wspólnych działań, aspekty prawne, oczekiwane korzyści i wyniki oraz informacje finansowe.

Podstawowe informacje dotyczące projektów zostały wstępnie zapisane przez Punkt Kontaktowy zgodnie z informacjami dostarczonymi przez odpowiednie władze kierujące obszarami, na których te projekty były realizowane. Następnie władze przy ewentualnej pomocy Krajowych Jednostek Sieci i/lub samych Lokalnych Grup Działania zostały poproszone o uzupełnienie pozostałych pól.

Informacje dotyczące każdego projektu są wyświetlane w arkuszu danych, który otwiera się po kliknięciu przycisku „pokaż projekt”. Planowane jest udostępnienie pól opisowych każdego arkusza danych w języku głównego partnera oraz w języku angielskim. Wyświetlane tutaj informacje dotyczące LGD są połączone z Europejską Bazą Danych Lokalnych Grup Działania, dlatego też, jeśli nie wskazano inaczej, można je uważać za oficjalnie zatwierdzone przez odpowiednie władze krajowe