Eiropas datubāze par vietējām rīcības grupām

(Šī datubāze šobrīd ir pieejama: en fr de it es nl el fi sv pt da)

Laipni lūdzam Eiropas datubāzē par apstiprinātiem transnacionālās sadarbības projektiem. Šī datubāze būs kopējs rīks informācijas apmaiņai par transnacionālās sadarbības īstenošanu. Tā sniedz vērtīgu informāciju par tiem projektiem, kuri ir apstiprināti Leader+ inciatīvas ietvaros. Katram minētajam projektam ir pievienota dalībpartneru kontaktinformācija un apraksts par: kopējiem sadarbības mērķiem; kopīgo rīcības plānu; juridiskajiem aspektiem; paredzamajem iznākumiem un rezultātiem un finansiālo informāciju.

Būtiskos projektu datus sākotnēji ierakstīja kontaktpunkts saskaņā ar informāciju, ko iesniedza atbilstošās vadības pārvaldes, kuru teritorijās notika šie projekti. Pēc tam vadības pārvaldes ar sekojošo nacionālo tīkla vienību un/vai pašu vietējo rīcības grupu palīdzību saņēma lūgumu aizpildīt pārējos laukus.

Informācija par katru projektu ir parādīta datu tabulā, kas atveras, noklikšķinot uz pogas ”parādīt projektu”. Katras datubāzes aprakstošos laukus ir paredzēts padarīt pieejamus gan vadošā partnera valodā, gan angliski. Šeit parādītā VRG informācija ir saistīta ar Eiropas datubāzi par vietējām rīcības grupām, tāpēc, ja nav norādīts citādi, var uzskatīt, ka to ir formāli apstiprinājušas attiecīgās nacionālās pārvaldes.