Europinė patvirtintų daugiašalio bendradarbiavimo projektų duomenų bazė

(Duomenų bazė šiuo metu prieinama: en fr de it es nl el fi sv pt da)

Sveikiname jus Europos daugiašalio bendradarbiavimo projektų duomenų bazėje. Ši bazė bus bendras instrumentas keičiantis informacija apie daugiašalių projektų įgyvendinimą. Ji suteikia naudingos informacijos apie Lyderis+ iniciatyvos patvirtintus projektus. Kiekviename į duomenų bazę įtrauktame projekte nurodoma dalyvaujančių partnerių kontaktinė informacija bei šie aprašymai: bendri bendradarbiavimo tikslai; bendras veiksmų planas; teisiniai aspektai; laukiama produkcija ir rezultatai; finansinė informacija.

Pagrindinę informaciją apie projektus pradžioje užfiksavo Kontaktų punktas, remdamasis informacija, pateikta Valdymo organų, kurių teritorijose tie projektai vykdomi. Vėliau, padedant atitinkamiems nacionaliniams ryšių padaliniams ir/arba pačioms Vietinėms iniciatyvinėms grupėms, Valdymo organai turėjo šią informaciją papildyti.

Projektai pateikiami abėcėline tvarka pagal vadovaujančiojo partnerio valstybę narę, tačiau jūs galite juos atsirinkti naršyklės pagalba, naudodamiesi atrankos kriterijais. Informacija apie kiekvieną projektą pateikiama atskirame puslapyje. Šis puslapis atsidaro, spragtelėjus mygtuką ‘rodyti projektą’’. Planuojama, jog aprašomieji kiekvieno informacinio puslapio laukeliai bus prieinami vadovaujančiojo partnerio ir anglų kalbomis. Pateikiama informacija apie VIG yra susieta su Europos Vietinių iniciatyvinių grupių duomenų baze, todėl, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, ši informacija gali būti laikoma oficialiai patvirtinta atitinkamų nacionalinių institucijų.