Kinnitatud riikidevaheliste koostööprojektide üleeuroopaline andmebaas

(Andmebaas on hetkel saadaval: en fr de it es nl el fi sv pt da)

Tere tulemast riikidevaheliste koostööprojektide üleeuroopalisse andmebaasi. Sellest andmebaasist kujuneb üldkasutatav vahend infovahetuseks riikidevaheliste koostööprojektide elluviimise kohta. See pakub kasulikku informatsiooni projektide kohta, mis on kinnitatud Leader+ algatuste raames. Iga siin ära toodud projekti kohta on olemas osalevate partnerite kontaktandmed ja koostööeesmärkide, ühise tegevusplaani, oodatavate väljundite ja tulemuste kirjeldused ning finantsalane info.

Projektide oluline informatsioon on algselt salvestatud kontaktpunkti poolt nende andmete põhjal, mille on edastanud projekti toimumiskoha juhtorganid. Hiljem on nende siseriiklike võrgustike üksustel ja/või kohalikel tegevusgruppidel palutud täita ülejäänud väljad.

Informatsioon iga projekti kohta on ära toodud andmelehel, mis avaneb, kui klõpsata nuppu „näita projekti”. Iga andmelehe kirjeldavad väljad on kavas teha kättesaadavaks nii juhtiva partneri keeles kui ka inglise keeles. Siin toodud info LAGi kohta on ühendatud kohalike tegevusgruppide üleeuroopalise andmebaasiga ja seetõttu, kui pole teisiti märgitud, tuleb seda pidada vastava siseriikliku institutsiooni poolt kinnitatuks.