Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Εγκεκριμένων Έργων Διακρατικής Συνεργασίας

(Η βάση δεδομένων είναι επί του παρόντος διαθέσιμη στα: en fr de it es nl el fi sv pt da)

Καλώς ορίσατε στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Έργων διακρατικής συνεργασίας. Αυτή η βάση δεδομένων θα είναι το κοινό εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της διακρατικής συνεργασίας. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα έργα εκείνα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader+. Για κάθε ένα που παρατίθεται, υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας των εταίρων που συμμετέχουν, καθώς και μια περιγραφή των κοινών στόχων συνεργασίας, του κοινού σχεδίου δράσης, των νομικών πτυχών, των αναμενόμενων επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση.

Τα βασικά στοιχεία των έργων καταγράφηκαν αρχικά από το Contact Point σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν οι Διαχειριστικές Αρχές, στις αντίστοιχες περιοχές των οποίων έλαβαν χώρα τα έργα. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τις Διαχειριστικές Αρχές να συμπληρώσουν τα εναπομείναντα πεδία, με τη βοήθεια ενδεχομένως και των Μονάδων Εθνικού Δικτύου τους ή/και τις ίδιες τις Ομάδες Τοπικής Δράσης.

Οι πληροφορίες για κάθε έργο εμφανίζονται σε ένα δελτίο στοιχείων, το οποίο ανοίγει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ‘εμφάνιση έργου’. Τα πεδία περιγραφής κάθε δελτίου στοιχείων σχεδιάζεται να είναι διαθέσιμα τόσο στη γλώσσα του κύριου εταίρου όσο και στα Αγγλικά. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ΟΤΔ που εμφανίζονται εδώ συνδέονται με την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Ομάδων Τοπικής Δράσης και συνεπώς, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά, μπορούν να θεωρούνται επίσημα εγκεκριμένες από τις σχετικές Εθνικές Αρχές.