Den europæiske database over godkendte transnationale samarbejdsprojekter

(Databasen er for tiden tilgængelig på: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Velkommen til den europæiske database over godkendte transnationale samarbejdsprojekter. Denne database vil være det fælles værktøj til udveksling af oplysninger om implementeringen af transnationalt samarbejde. Her findes nyttige oplysninger om de projekter, der er godkendt som en del af Leader+-initiativet. Til hvert beskrevet projekt findes der adresseoplysninger for de deltagende partnere samt en beskrivelse af: fælles mål for samarbejdet, den fælles handlingsplan, juridiske aspekter, de forventede output og resultater og økonomiske oplysninger.

De vigtigste data for projekterne er blevet registreret af Contact Point i overensstemmelse med oplysningerne fra de relevante forvaltningsmyndigheder, i hvis respektive områder projektet blev gennemført. Derefter blev forvaltningsmyndighederne, eventuelt hjulpet af deres nationale netværkscentre og/eller de lokale aktionsgrupper, bedt om at udfylde de resterende felter.

Oplysningerne til hvert projekt vises i et dataark, der åbnes ved at klikke på knappen ‘Vis projekt ‘. Det er planen, at alle dataark skal være tilgængelige på engelsk og på hovedpartnerens sprog. De LAG-oplysninger, der vises her, forbindes med den europæiske database over lokale aktionsgrupper, og de må derfor anses for at være formelt godkendt af de relevante nationale myndigheder, medmindre andet er angivet.”