Evropská databáze schválených nadnárodních projektů spolupráce

(Databáze je v současné době k dispozici v jazyce: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Vítejte v Evropské databázi nadnárodních projektů spolupráce. Tato databáze bude společným nástrojem pro výměnu informací o uskutečňování nadnárodní spolupráce. Poskytuje užitečné informace o projektech schválených v rámci iniciativy Leader+. U každého projektu jsou uvedeny kontaktní údaje zúčastněných partnerů a popis společných cílů spolupráce, společného akčního plánu, právních aspektů, očekávaných výstupů a výsledků a údaje o financování.

Kontaktní místo nejprve zaznamenalo základní údaje o projektech podle informací, které poskytly příslušné řídící orgány, na jejichž území se projekty uskutečnily. Poté byly řídící orgány požádány, aby doplnily zbývající kolonky s případnou pomocí svých Národních síťových jednotek a/nebo samotných Místních akčních skupin.

Informace o každém projektu se zobrazí v profilu, který se otevře po klepnutí na tlačítko „ukaž projekt”. Plánuje se, že políčka pro popis v každém profilu budou k dispozici jak v jazyce vedoucího partnera, tak i v angličtině. Informace o MAS, které jsou zde zobrazeny, jsou spojeny s Evropskou databází místních akčních skupin, a proto je lze považovat za úředně potvrzené příslušnými národními orgány, není-li uvedeno jinak.”