Европейска база данни на одобрените транснационални проекти за сътрудничество

(Базата данни в момента е налична на: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Добре дошли в Европейската база данни на транснационалните проекти за сътрудничество. Тази база данни ще бъде общият инструмент за обмен на информация във връзка с формите на осъществяване на транснационалното сътрудничество. Тя предоставя полезна информация за проектите, одобрени в рамките на инициативата Leader+. За всеки от тях е посочена информация за контакт с участващите партньори и описание на: общите цели на сътрудничеството, съвместния план за действие, правните аспекти, очакваните продукти и резултати и финансова информация.

Основните данни по проектите първоначално са приети от Центъра за контакт по сведения, предоставени от съответните Органи за управление, на чиято територия се изпълняват проектите. Впоследствие от Органите за управление, евентуално с помощта на Звената в тяхната национална мрежа и/или самите Местни групи за действие, е поискано попълване на оставащите полета.

Информацията за всеки проект се помества в сведение, което се отваря при натискане на бутон "покажи проекта". Планира се описателните полета на всяко сведение да бъдат налични едновременно на езика на водещия партньор и на английски. Информацията за МГД, поместена тук, е свързана с Европейската база данни за местните групи за действие и поради това, ако не е упоменато друго, тя може да се счита за официално потвърдена от съответните национални органи.