Belangrijke juridische mededelingen
   
  Europese Commissie > Landbouw
Plattelandsontwikkeling   verticale lijn  

Plattelandsontwikkelingsbeleid 2000–2006

Op de website over plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie vindt U allerlei informatie over de "tweede pijler" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Het betreft onder meer:

Belangrijke Kennisgeving: Wilt u meer weten over de maatregelen voor plattelandsontwikkeling in het kader van het Sapard (Speciaal toetredingsprogramma op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling), bezoek dan onze website over de "uitbreiding".

  verticale lijn  

Plattelands-ontwikkelingsbeleid  2007-2013
csetlvlthumtplskslhorisontell linje

Welkom

Achtergrond

Regelgeving

Publicaties

Toezicht en evaluatie

Nieuwe Lidstaten

INFORMATIE PER LAND

horizontale lijn

Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol on Mountain Farming attached to the Alpine Convention [pdf deenfr]

vandret lineal

Leader+
Leader+

horizontale lijn

"Planting seeds for rural futures"
Vooruitzichten op een plattelandsbeleid voor een groter Europa
butterfly logo

2e Europese Conferentie over plattelandsontwikkeling,
12-14 November 2003, Salzburg (Oostenrijk)
deenfr

 


 

 


Landbouw I Bovenkant pagina