Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιε
   
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Γεωργία
 Αγροτική ανάπτυξη   κατακόρυφος κανόνας  

Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2000–2006

Στην ιστοσελίδα "Αγροτική ανάπτυξη" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρείτε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με το "δεύτερο Πυλώνα" της κοινής γεωργικής Πολιτικής.

Περιλαμβάνονται τα εξής:

Σημαντική ανακοίνωση: Για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπει το Ειδικό Ενταξιακό Πρόγραμμα για τη Γεωργία και την Αγροτική ΑνάΙτυξη (Sapard), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα "Διεύρυνση".

  κατακόρυφος κανόνας  

Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
csetlvlthumtplskslhorisontell linje

Αρχική σελίδα

Γενικό πλαίσιο

Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Nέα Kράτη μέλη

ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΩΡΩΝ

οριζόντιος κανόνας

Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol on Mountain Farming attached to the Alpine Convention [pdf deenfr]

vandret lineal

Leader+
Leader+

οριζόντιος κανόνας

"Planting seeds for rural futures"
Οι προοπτικές της αγροτικής ανάπτυξης στη διευρυμένη Ευρώπηbutterfly logo
2η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη,
12-14 Nοέμβριος 2003, Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)
 deenfr

 Γεωργία I Αρχή σελίδας