Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact | Zoeken op EUROPA  

Plattelandsontwikkeling   verticale lijn  

Toezicht en evaluatie

Toezicht van plattelandsontwikkelingsprogramma's. Toezicht dient om na te gaan of de resultaten van het programma (nl. de in het kader van het programma gefinancierde en geleverde goederen of diensten) ten goede komen aan de beoogde begunstigden dank zij de inputs (nl. de ingezette financiële en administratieve middelen). Het is een continu proces dat tijdens de tenuitvoerlegging van het programma loopt, en dat is bedoeld om eventuele afwijkingen van de operationele doelstellingen onmiddellijk te corrigeren en de doeltreffendheid van de programma's te verbeteren.

De Commissie heeft samen met de lidstaten een reeks gemeenschappelijke indicatoren voor het toezicht van plattelandsontwikkelingsprogramma's voor de periode 2000-2006 opgesteld en goedgekeurd.

 • Richtsnoeren voor het invullen van de tabellen betreffende de gemeenschappelijke indicatoren voor het toezicht van de plattelandsontwikkeling [pdf csetlvlthumtplsksl]
 • Tabellen met gemeenschappelijke indicatoren (Excelbestanden)
  • Versie 1 [xls csetlvlthumtplsksl]: voor de monitoring van de plattelandsontwikkelingsprogramma's die worden gefinancierd uit het EOGFL, afdeling Garantie
  • Versie 2 [xls]: voor het toezicht van de toepassing van differentiatie (overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1259/1999) bij plattelandsontwikkelingsprogramma's
  • Versie 3 [xls csetlvlthumtplsksl]: voor het toezicht van andere dan begeleidende maatregelen in de Structuurfondsprogramma's (doelstelling 1 - EOGFL, afdeling Oriëntatie)

"EU rural development monitoring data - Synthesis report for 2001" [pdf deenfr]

"EU rural development monitoring data - Synthesis report for 2001-2003" [pdf en] - Tables: 2001 [pdf en] / 2002 [pdf en] / 2003 [pdf en]

 

Evaluatie dient om de specifieke resultaten en effecten in bepaalde stadia van het programma te onderzoeken. Er wordt systematisch gebruik gemaakt van erkende procedures om de gesteunde maatregelen te beoordelen. De evaluatie is nuttig bij het uitstippelen van programma's voor plattelandsontwikkeling, het verbeteren en aanpassen van die programma's halverwege de looptijd, het plannen van een adequate follow-up, en het informeren van de overheids- of begrotingsinstanties over de effecten en de waarde van de overheidssteun.

Beleidsdocumenten en evaluatieverslagen betreffende maatregelen in het kader van het vorige programma voor plattelandsontwikkeling (1994-1999) zijn te vinden in het hoofdstuk "Evaluatie van maatregelen in de landbouwsector".

Richtsnoeren (programma's voor plattelandsontwikkeling):

 • Informatienota: Evaluatie achteraf van de programma's voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2000-
  2006 [
  pdf bgcsetlvlthumtplrosksl ]
  • Annex I [pdf csenetlvlthumtplsksl]
  • Annex II  [pdf csenetlvlthumtplsksl]
 • Richtsnoeren voor de evaluatie halverwege de looptijd van de programma's voor plattelandsontwikkeling in de periode 2000-2006 (05/2002) [esdeenfrsv pdf]
 • "Gemeenschappelijke evaluatievragen met criteria en indicatoren" (12/2000)
  • Inhoudsopgave [pdf]
  • Inleiding (Deel A) [pdf]
  • Gemeenschappelijke evaluatievragen met criteria en indicatoren
   (Deel B) [pdf]
  • Economische terminologie (Deel C) [pdf]
  • Toelichtingsbladen (Deel D) [pdf, 2,5 MB]
 • Evaluatie van de programma's voor plattelandsontwikkeling 2000-2006 die worden gesteund door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (1999) [pdf]

Richtsnoeren (Leader+):

 • Richtsnoeren voor de evaluatie van de Leader+-programma's (01/2002) [pdf]
 • Leader+ Richtsnoeren voor de voorafgaande evaluatie van programma's [pdf]

Belangrijke Kennisgeving: Wilt u meer weten over de maatregelen voor plattelandsontwikkeling in het kader van het Sapard (Speciaal toetredingsprogramma op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling), bezoek dan onze website over de "uitbreiding".

  verticale lijn  

Welkom

Achtergrond

Regelgeving

Publicaties

Toezicht en evaluatie

Nieuwe Lidstaten

INFORMATIE PER LAND

horizontale lijn

Leader+
Leader+


Landbouw en plattelandsontwikkeling I Plattelandsontwikkeling I Bovenkant pagina