Vigtige juridiske meddelelser
   
Kontakt | Søgning på EUROPA  

Udvikling af landdistrikterne   linie  

Overvågning og evaluering

Overvågning af programmeringen af udviklingen af landdistrikterne. Overvågning har til formål at påse, at programmets output (dvs. varer eller tjenester finansieret og udført af programmet) leveres til de påregnede modtagere takket være programmets input (dvs. de anvendte finansielle og administrative midler). Det er en stadig proces, der foregår under gennemførelsen af programmet, i det øjemed straks at få korrigeret eventuelle afvigelser fra de operationelle mål og at forbedre resultaterne af programmet.

Kommissionen har sammen med medlemsstaterne udarbejdet en række fælles indikatorer til overvågning af programmeringen af udviklingen af landdistrikterne for perioden 2000-2006.

 • Forklarende retningslinjer for, hvordan de fælles indikatortabeller til overvågning af udviklingen af landdistrikterne skal udfyldes (rettet til programforvaltningsmyndighederne) [pdf csetlvlthumtplsksl]
 • Fælles indikatortabeller (Excel-filer)
  • Version 1 [xls csetlvlthumtplsksl]: anvendes for programmer for udvikling af landdistrikterne finansieret af EUGFL, Garantisektionen
  • Version 2 [xls]: anvendes til overvågning af ledsageforanstaltninger finansieret af indtægterne fra graduering (under artikel 4 i forordning (EF) nr. 1259/1999) inden for programmer for udvikling af landdistrikterne
  • Version 3 [xls csetlvlthumtplsksl]: anvendes til overvågning af ikke-ledsageforanstaltninger, der indgår i strukturfondsprogrammerne (Mål 1 - EUGFL, Udviklingssektionen)

"EU rural development monitoring data - Synthesis report for 2001" [pdf deenfr]

"EU rural development monitoring data - Synthesis report for 2001-2003" [pdf en] - Tables: 2001 [pdf en] / 2002 [pdf en] / 2003 [pdf en]

 

Evaluering har til formål at undersøge bestemte resultater og virkninger i visse faser af et programs levetid. Der anvendes systematisk anerkendte procedurer til vurdering af de støttede interventioner. Evaluering er til hjælp ved udformning af programmerne for udvikling af landdistrikterne, forbedring og tilpasning af dem på midtvejsstadiet, planlægning af passende opfølgning og informering af offentligheden eller budgetmyndighederne om den offentlige interventions effekt og værdi.

Vejledningsdokumenter og evalueringsrapporter vedrørende foranstaltninger under den foregående ordning for udvikling af landdistrikterne (1994-1999) kan findes i kapitlet "Evaluering af foranstaltninger for landbruget".

Retningslijner (planer för landsbygdens utveckling):

 • Meddelelse: Efterfølgende evaluering af programmer for udvikling af landdistrikter 2000 - 2006 [pdf bgcsetlvlthumtplrosksl ]
  • Annex I [pdf csenetlvlthumtplsksl]
  • Annex II [pdf csenetlvlthumtplsksl]
 • Retningslinjer for midtvejsevalueringen af programmerne for udvikling af landdistrikterne 2000-2006 (05/2002) [esdeenfrsv pdf]
 • "Fælles evalueringsspørgsmål med kriterier og indikatorer" (12/2000)
  • Indholdsfortegnelse [pdf]
  • Indledning (Del A) [pdf]
  • Fælles evalueringsspørgsmål med kriterier og indikatorer (Del B) [pdf]
  • Økonomisk terminologi (Del C) [pdf]
  • Forklarende ark (Del D) [pdf, 2,4 MB]
 • Evaluering af programmer for udvikling af landdistrikter 2000-2006 støttet af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (1999) [pdf]

Retningslijner (Leader+):

 • Leader+: Retningslinjer for den evaluering af programmer (01/2002) [pdf]
 • Leader+ Retningslinjer for den forudgående evaluering af programmer [pdf]

Vigtig meddelelse: Foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikter under Sapard (særligt tiltrædelsesprogram vedrørende udvikling af landdistrikter) findes på webstedet "Udvidelse".

  linie  

Hjem

Baggrund

Lovgivning

Publikationer

Overvågning og evaluering

Nye medlemsstater

LANDEFILER

linie

Leader+
Leader+


Landbrug og Udvikling af Landdistrikter I Udvikling af landdistrikterne I Top