Oikeudellinen huomautus
   
  EUROPA > Euroopan komissio > Maatalous > Maaseudun kehittäminen 2000-2006
Maaseudun kehittäminen   pystyviiva  

Uudet jäsenvaltiot

Tsekistä, Virosta, Kyproksesta, Latviasta, Liettuasta, Unkarista, Maltasta, Puolasta, Sloveniasta ja Slovakiasta tuli Euroopan unionin täysjäseniä 1. toukokuuta 2004.

Liittymisasiakirjan VII luvussa [en pdf, 90 KB], sellaisena kuin se on täydennettynä komission asetuksilla (EY) N:o 27/2004 [pdf] ja (EY) N:o 141/2004 [pdf], määritellään vuosille 2004-2006 kyseisiä maita varten maaseudun kehittämisen erityisjärjestelmä. Järjestelmä perustuu pääosin EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavaan uuteen väliaikaiseen maaseudun kehittämisvälineeseen (TRDI), jolla on tarkoitus tukea ns. liitännäistoimenpiteitä (maatalouden ympäristötoimenpiteet, varhaiseläke, metsitys sekä epäsuotuisten alueiden ja ympäristörajoitteisten alueiden luonnonhaittakorvaukset) ja seuraavia erityisiä maaseudun kehittämistoimenpiteitä:

 • rakenneuudistuksen kohteeksi joutuneet osittaiset kotitarveviljelytilat,
 • tuottajaryhmät,
 • yhteisön vaatimusten noudattaminen,
 • tekninen apu,
 • suorien tukien lisät.

Näiden toimenpiteiden lisäksi uudet jäsenvaltiot hyötyvät EMOTR:n ohjausosastosta rahoitettavasta Leader-tyyppisestä toimenpiteestä.

Uudet jäsenvaltiot voivat lisäksi hyötyä yhteisön säännöstöön sisältyvistä kaikista muista toimenpiteistä (ei muut kuin liitännäistoimenpiteet), joita ovat:

 • maatilainvestoinnit,
 • nuorten viljelijöiden aloitustuki,
 • koulutus,
 • muu metsätalous kuin maatalousmaan metsitys,
 • maanparannus,
 • maa-alueiden uusjako,
 • lomitus- ja tilanhoitopalvelujen perustaminen,
 • laadukkaiden maataloustuotteiden pitäminen kaupan,
 • maaseudun elinkeinojen ja maaseudun väestön peruspalvelut,
 • kylien kunnostaminen ja kehittäminen sekä maaseutuperinnön suojeleminen ja säilyttäminen,
 • toimintojen monipuolistaminen maataloudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla monimuotoisuuden tai vaihtoehtoisten tulonlähteiden edistämiseksi,
 • maatalouden vesivarojen hoito,
 • maatalouden kehittämiseen liittyvien maaseudun perusrakenteiden kehittäminen ja parantaminen,
 • matkailu- ja käsityöläiselinkeinojen kannustaminen,
 • ympäristönsuojelu maa- ja metsätalouden aloilla ja maisemanhoito sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen,
 • luonnononnettomuuksien vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja asianmukaisten torjuntavälineiden käyttöönotto,
 • uudet rahoitusjärjestelyt.

Pakollisia maatalouden ympäristötoimenpiteitä lukuun ottamatta maaseudun kehittämisen ohjelma-asiakirjoihin voidaan sisällyttää mikä tahansa edellä mainitusta 29 toimenpiteestä uuden jäsenvaltion toiveiden mukaisesti.

Tavoite 1 -alueilla (suurin osa uusien jäsenvaltioiden alueesta) toteutetaan kahdentyyppisiä ohjelmia:

 • TRDI:stä (EMOTR:n tukiosasto) rahoitettavat maaseudun kehittämisohjelmat
 • EMOTR:n ohjausosastosta rahoitettavat, tavoite 1 -ohjelmiin sisällytetyt maaseudun kehittämistoimenpiteet.

Tavoitteen 1 ulkopuolella (lähinnä Kypros) on vain yksi TRDI:stä rahoitettava maaseudun kehittämisohjelma.

Voidakseen helpottaa siirtymistä Sapard-ohjelmasta (maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityinen liittymisohjelma) liittymisen jälkeisiin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin, Euroopan komissio järjesti maaliskuussa 2003 seminaarin [esityslista (en pdf) / pöytäkirja (en pdf)] ja laati sitä varten suuntaviivat [en pdf, 430 KB].

  pystyviiva  

Kotisivu

Taustaa

Lainsäädäntö

Julkaisut

Seuranta ja arviointi

Uudet jäsenvaltiot

MAAKOHTAISET TIEDOT

horisontaaliviivain

Leader+
Leader+


Maatalous I Maaseudun kehittäminen I Sivun alkuun