Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Badania i innowacje

Badania naukowe i innowacje rolnicze

Badania i innowacje w rolnictwie i leśnictwie mają szczególne znaczenie, jeśli chodzi o wyzwania , które stoją dzisiaj przed sektorem.

Są to główne wyzwania:

  • zapewnienie rentownej produkcji żywności w obliczu rosnącego światowego zapotrzebowania na żywność;
  • zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działań w dziedzinie zmian klimatycznych;
  • atakże przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich UE.


W celu wzmocnienia  rozwoju sektorów rolnych i leśnych w całej Unii, UE wspiera ( wielonarodowe ) projekty badawcze i innowacyjne w ramach programu ramowego Horyzont 2020.


Podobnie, możliwe jest wsparcie projektów innowacyjnych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich współfinansowanych przez UE.


Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji dla wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP - AGRI) , które łączy różne polityki, działa w celu ułatwienia szerszego podjęcia badań i innowacyjnych rozwiązań, w celu opracowania programu badań, który będzie bardziej ukierunkowany na potrzeby rolników i leśników.

 

>> Badania rolnicze w ramie Horizon 2020 

 

>> Europejskie Partnerstwa Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa English (en)  

 

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?