european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Carnikavas nēģi
Countries of Origin: LV Pieteikuma veids: AĢIN
Dossier Number: LV/PGI/0005/01153 Produkta veids: 1.7. grupa. Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       11.09.2013
Date of Publication:       26.09.2014
Date of Registration:       20.02.2015

Official Journal Publications
Official Journal L47  20.02.2015
Official Journal C336 26.09.2014Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša