european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: West Country farmhouse Cheddar cheese
Countries of Origin: GB Typ av ansökan: SUB
Dossier Number: UK/PDO/0017/0279 Typ av produkt: Klass 1.3. Ost
Status: Registrerad
 
Date of Registration:       21.06.1996

Myndighet/kontrollorgan
Namn: Product Authenticaton Inspecorate Ltd (PAI)
Adress: Rowland House, 65 High Street, Worthing, West Sussex, BN11 1DN
Tel: 01903 237799
Fax: 01903 204445
enquiries@thepaigroup.com
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L148 21.06.1996

Other Documents
UK_0017_0279_SPE_EN_O.pdf    (UK_0017_0279_SPE_EN_O.pdf)
UK_0017_0279_SUM_DA.pdf    (UK_0017_0279_SUM_DA.pdf)
UK_0017_0279_SUM_DE.pdf    (UK_0017_0279_SUM_DE.pdf)
UK_0017_0279_SUM_EL.pdf    (UK_0017_0279_SUM_EL.pdf)
UK_0017_0279_SUM_EN_O.pdf    (UK_0017_0279_SUM_EN_O.pdf)
UK_0017_0279_SUM_ES.pdf    (UK_0017_0279_SUM_ES.pdf)
UK_0017_0279_SUM_FR.pdf    (UK_0017_0279_SUM_FR.pdf)
UK_0017_0279_SUM_IT.pdf    (UK_0017_0279_SUM_IT.pdf)
UK_0017_0279_SUM_PT.pdf    (UK_0017_0279_SUM_PT.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan