european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Vorarlberger Bergkäse
Countries of Origin: AT Typ av ansökan: SUB
Dossier Number: AT/PDO/0017/1419 Typ av produkt: Klass 1.3. Ost
Status: Registrerad
 
Date of Registration:       13.06.1997

Myndighet/kontrollorgan
Namn: Der Landeshauptmann von Vorarlberg, Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abt. IVb Gesundheitsrecht - Lebensmittelaufsicht
Adress: Landhaus, A-6901 Bregenz
Tel: + 43 /5574 511 24210 oder 24212
Fax: + 43 /5574 511 924210
ivb@vorarlberg.at
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L13  13.06.1997

Other Documents
AT_0017_1419_SUM_DA.pdf    (AT_0017_1419_SUM_DA.pdf)
AT_0017_1419_SUM_EN.pdf    (AT_0017_1419_SUM_EN.pdf)
AT_0017_1419_SUM_ES.pdf    (AT_0017_1419_SUM_ES.pdf)
AT_0017_1419_SUM_FI.pdf    (AT_0017_1419_SUM_FI.pdf)
AT_0017_1419_SUM_FR.pdf    (AT_0017_1419_SUM_FR.pdf)
AT_0017_1419_SUM_IT.pdf    (AT_0017_1419_SUM_IT.pdf)
AT_0017_1419_SUM_NL.pdf    (AT_0017_1419_SUM_NL.pdf)
AT_0017_1419_SUM_PT.pdf    (AT_0017_1419_SUM_PT.pdf)



Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan