european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Volailles de la Champagne
Countries of Origin: FR Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: FR/PGI/0017/0172 Typ av produkt: Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)
Status: Registrerad
 
Date of Registration:       21.06.1996

Myndighet/kontrollorgan
Namn: Bureau Véritas Certification France
Adress: Immeuble le Guillaumet 60 avenue du Général de Gaulle 92046 LA DEFENSE Cedex Tél :(33 1) 41.97.00.74 Fax : (33 1) 41.97.08.32 jean-michel.lefevre@fr.bureauveritas.com www.bureauveritas.com
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L148 21.06.1996

Other Documents
FR_0017_0172_SPE_FR_O.pdf    (FR_0017_0172_SPE_FR_O.pdf)
2017 modif tempor FR    (2017 modif tempor FR)
FR_0017_0172_SUM_DA.pdf    (FR_0017_0172_SUM_DA.pdf)
FR_0017_0172_SUM_DE.pdf    (FR_0017_0172_SUM_DE.pdf)
FR_0017_0172_SUM_EL.pdf    (FR_0017_0172_SUM_EL.pdf)
FR_0017_0172_SUM_EN.pdf    (FR_0017_0172_SUM_EN.pdf)
FR_0017_0172_SUM_ES.pdf    (FR_0017_0172_SUM_ES.pdf)
FR_0017_0172_SUM_FR_O.pdf    (FR_0017_0172_SUM_FR_O.pdf)
FR_0017_0172_SUM_IT.pdf    (FR_0017_0172_SUM_IT.pdf)
FR_0017_0172_SUM_NL.pdf    (FR_0017_0172_SUM_NL.pdf)
FR_0017_0172_SUM_PT.pdf    (FR_0017_0172_SUM_PT.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan