european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Vitela de Lafões
Countries of Origin: PT Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: PT/PGI/0017/0249 Typ av produkt: Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)
Status: Registrerad
 
Date of Publication:       18.05.2013
Date of Registration:       21.06.1996

Producer Group
Namn: Cooperativa Três Serras de Lafões, CRL
Adress: Ed. Conde Ferreira ‐ Apartado 3 3670‐247 Vouzela Telefone:232 772 491 Fax: 232 772 041 3serras@gmail.com
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Namn: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adress: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: SATIVA - Desenvolvimento Rural, Lda
Adress: Rua Robalo Gouveia, nº 1-1 1900 – 392 Lisboa Telefone: 217 991 100 Fax: 217 991 119 sativa@sativa.pt
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal C140 18.05.2013
Official Journal L148 21.06.1996

Other Documents
PT_0017_0249_SPE_PT_O.pdf    (PT_0017_0249_SPE_PT_O.pdf)
PT_0017_0249_SUM_DA.pdf    (PT_0017_0249_SUM_DA.pdf)
PT_0017_0249_SUM_DE.pdf    (PT_0017_0249_SUM_DE.pdf)
PT_0017_0249_SUM_EL.pdf    (PT_0017_0249_SUM_EL.pdf)
PT_0017_0249_SUM_EN.pdf    (PT_0017_0249_SUM_EN.pdf)
PT_0017_0249_SUM_ES.pdf    (PT_0017_0249_SUM_ES.pdf)
PT_0017_0249_SUM_FR.pdf    (PT_0017_0249_SUM_FR.pdf)
PT_0017_0249_SUM_IT.pdf    (PT_0017_0249_SUM_IT.pdf)
PT_0017_0249_SUM_NL.pdf    (PT_0017_0249_SUM_NL.pdf)
PT_0017_0249_SUM_PT_O.pdf    (PT_0017_0249_SUM_PT_O.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan