european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Българско розово масло
Bulgarsko rozovo maslo
Countries of Origin: BG Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: BG/PGI/0005/01050 Typ av produkt: Klass 3.2. Eteriska oljor
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       26.10.2012
Date of Publication:       25.04.2014
Date of Registration:       27.09.2014

Official Journal Publications
Official Journal C122 25.04.2014
Official Journal L283 27.09.2014Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan