european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Българско розово масло
Bulgarsko rozovo maslo
Countries of Origin: BG Druh žiadosti: CHZO
Dossier Number: BG/PGI/0005/01050 Druh výrobku: Trieda 3.2. Vonné silice
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       26.10.2012
Date of Publication:       25.04.2014
Date of Registration:       27.09.2014

Official Journal Publications
Official Journal L283 27.09.2014
Official Journal C122 25.04.2014Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky