european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Българско розово масло
Bulgarsko rozovo maslo
Countries of Origin: BG Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: BG/PGI/0005/01050 Вид на продукта: Клас 3.2. Етерични масла
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       26.10.2012
Date of Publication:       25.04.2014
Date of Registration:       27.09.2014

Official Journal Publications
Official Journal C122 25.04.2014
Official Journal L283 27.09.2014Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page