european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Tomaten von der Insel Reichenau
Countries of Origin: DE Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: DE/PGI/0005/0319 Typ av produkt: Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
Status: Registrerad
 
Date of Publication:       19.06.2007
Date of Registration:       22.02.2008

Myndighet/kontrollorgan
Namn: Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 34
Adress: 76247 Karlsruhe
Tel: 0721-92 63-713
Fax: 0721-92 63-713
poststelle@rpk.bwl.de

andrea.stegili@rpk.bwl.de
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L48  22.02.2008
Official Journal C135 19.06.2007Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan