european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Tomaten von der Insel Reichenau
Countries of Origin: DE Druh žiadosti: CHZO
Dossier Number: DE/PGI/0005/0319 Druh výrobku: Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované
Stav: Zaevidovaná
 
Date of Publication:       19.06.2007
Date of Registration:       22.02.2008

Orgán/kontrolný orgán
Meno: Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 34
Adresa: 76247 Karlsruhe
Tel: 0721-92 63-713
Fax: 0721-92 63-713
poststelle@rpk.bwl.de

andrea.stegili@rpk.bwl.de
URL: Orgán/kontrolný orgán

Official Journal Publications
Official Journal L48  22.02.2008
Official Journal C135 19.06.2007Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky