european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Tomaten von der Insel Reichenau
Countries of Origin: DE Pieteikuma veids: AĢIN
Dossier Number: DE/PGI/0005/0319 Produkta veids: 1.6. grupa. Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība
Statuss: Reģistrēts
 
Date of Publication:       19.06.2007
Date of Registration:       22.02.2008

Iestāde/kontroles organizācija
Vārds, uzvārds: Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 34
Adrese: 76247 Karlsruhe
Tel: 0721-92 63-713
Fax: 0721-92 63-713
poststelle@rpk.bwl.de

andrea.stegili@rpk.bwl.de
URL: Iestāde/kontroles organizācija

Official Journal Publications
Official Journal L48  22.02.2008
Official Journal C135 19.06.2007Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša