european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Timoleague Brown Pudding
Countries of Origin: IE Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: IE/PGI/0005/0093 Typ av produkt: Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       30.04.1999
Date of Publication:       25.01.2000
Date of Registration:       07.11.2000

Producer Group
Namn: Timoleague Pork and Pudding Processors
Adress: Spital Cross, Timoleague, County Cork, Ireland
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Namn: Department of Agriculture, Fisheries and Food
Adress: Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland.
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: Department of Agriculture, Fisheries and Food
Adress: Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland.
URL: Myndighet/kontrollorgan

Myndighet/kontrollorgan
Namn: Department of Agriculture Fisheries and Food
Adress: Kildare Street, Dublin2
Tel: (3531) 607-2662
Fax: (3531) 607-2038
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L281 07.11.2000
Official Journal C21  25.01.2000

Other Documents
IE_0005_0093_SPE_EN_O.pdf    (IE_0005_0093_SPE_EN_O.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan