european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Timoleague Brown Pudding
Countries of Origin: IE Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: IE/PGI/0005/0093 Вид на продукта: Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       30.04.1999
Date of Publication:       25.01.2000
Date of Registration:       07.11.2000

Producer Group
Име: Timoleague Pork and Pudding Processors
Адрес: Spital Cross, Timoleague, County Cork, Ireland
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Име: Department of Agriculture, Fisheries and Food
Адрес: Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland.
URL: National/Regional Authority

browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган
Име: Department of Agriculture Fisheries and Food
Адрес: Kildare Street, Dublin2
Tel: (3531) 607-2662
Fax: (3531) 607-2038
URL: browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган

browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган
Име: Department of Agriculture, Fisheries and Food
Адрес: Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland.
URL: browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган

Official Journal Publications
Official Journal C21  25.01.2000
Official Journal L281 07.11.2000

Other Documents
IE_0005_0093_SPE_EN_O.pdf    (IE_0005_0093_SPE_EN_O.pdf)Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page