european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck
Countries of Origin: IT Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: IT/PGI/0117/0327 Typ av produkt: Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
Status: Registrerad
 
Date of Publication:       16.04.2011
Date of Registration:       13.06.1997
Date of 1st Amendment:       13.06.1997
Date of 2nd Amendment:       22.12.2011

National/Regional Authority
Namn: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Adress: Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare PQA III - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agro-alimentari Via XX Settembre n. 20 I-00187 Roma Tel.: +39/0646655104 - 5106 Fax: + 39/0646655306 e-mail: pqa3@mpaaf.gov.it
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: INEQ Istituto Nord Est Qualità
Adress: Via Rodeano n. 71 I-33038 San Daniele del Friuli (UD) Tel.: +39/0432940349 Fax: +39/0432943357 e-mail: info@ineq.it
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L19  25.01.2017
Official Journal C119 16.04.2011
Official Journal L148 21.06.1996
Official Journal C334 10.09.2016
Official Journal L156 13.06.1997
Official Journal L341 22.12.2011

Other Documents
IT_0117_0327_SPE_IT_O.pdf    (IT_0117_0327_SPE_IT_O.pdf)
IT_0117_0327_SUM_DA.pdf    (IT_0117_0327_SUM_DA.pdf)
IT_0117_0327_SUM_DE.pdf    (IT_0117_0327_SUM_DE.pdf)
IT_0117_0327_SUM_EL.pdf    (IT_0117_0327_SUM_EL.pdf)
IT_0117_0327_SUM_EN.pdf    (IT_0117_0327_SUM_EN.pdf)
IT_0117_0327_SUM_ES.pdf    (IT_0117_0327_SUM_ES.pdf)
IT_0117_0327_SUM_IT_O.pdf    (IT_0117_0327_SUM_IT_O.pdf)
IT_0117_0327_SUM_NL.pdf    (IT_0117_0327_SUM_NL.pdf)
IT_0117_0327_SUM_PT.pdf    (IT_0117_0327_SUM_PT.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan